Tartusse planeeritakse üheksakorruselist büroohoonet


BNS 06.12.2011

Tartu linnavalitsus võttis teisipäevasel istungil vastu ja suunas avalikule väljapanekule Ilmatsalu tänav 5 ja 5a kruntide detailplaneeringu, millega nähakse ette Ilmatsalu tänav 5a krundi jagamine kaheks.

Uuele moodustatavale krundile määratakse ehitusõigus kuni 1200 ruutmeetri suuruse ehitusaluse pindalaga ning kuni üheksa korruselise büroohoone rajamiseks.

Ilmatsalu tänav 5 asuva krundi piire ei muudeta ning ehitusõigus määratakse olemasoleva administratiivhoone laiendamiseks. Suurim lubatud ehitusalune pindala on 1826 ruutmeetrit.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub15.-29. detsembrini linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna fuajees aadressil Raekoja plats 3.