Tallinn algatab Mustamäel äri- ja laohoone planeeringu koostamise


BNS 06.12.2011

Tallinna linnavalitsus kavatseb kolmapäevasel istungil algatada Mustamäe linnaosas 1,19 hektari suurusel maa-alal Kadaka tee 42h kinnistu detailplaneeringu koostamise, planeering näeb ette äri- ja laopindadega hoone ehituse.

Detailplaneeringu eesmärk on määrata Kadaka tee 42h ärimaa sihtotstarbega kinnistule ehitusõigus uue kuni viiekorruselise äri- ja laopindadega hoone rajamiseks ning moodustada transpordimaa sihtotstarbega krunt Kadaka tee T16 teelõigu ühendamiseks tulevase Kõrgepinge tänavaga.

Kadaka tee 42h kinnistu suurus on 9258 ruutmeetrit, krundil paiknevad büroohoone ja laod. 2008. aastal välja antud ehitusloa järgi oli ette nähtud laiendada ühte laoplokki ning ühendada kinnistul asetsevad hooned galeriiga üheks tervikuks, mille ehitusalune pind kokku oli kavandatud 2573 ruutmeetrit. Nimetatud ehitusloa järgi on rajatud laoploki laiendus. Hooneid ühendav galerii on jäänud veel välja ehitamata. Kinnistul paikneb ka õigusliku aluseta püstitatud kilehall, mille eest sai kinnistu omanik OÜ HTR Support tänavu trahvi.

Kinnistule plaanitud hoone koosneb kahest ühekorruselisest laohooneplokist ja ühest viiekorruselisest büroohoonemahust. Olemasolev äri- ja laohoone säilitatakse, kuid lammutatakse õuealal paiknevad kaks laohoonet. Ühes laohoones olnud katlamaja säilitatakse. Krundile kavandatakse kokku 42 parkimiskohta.

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles 2010. aasta aprillis HTR Support. Planeeringu eskiislahenduse koostas AS EA Reng.

Lisaks kavatseb linnavalitsus kolmapäeval algatada Kesklinna linnaosas Toom-Kuninga 30 ja Toom-Kuninga 32 kinnistute detailplaneeringu koostamise.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on määrata Toom-Kuninga 30 kinnistule ehitusõigus olemasoleva hoone rekonstrueerimiseks ning kuni kahe maapealse ja ühe maa-aluse korrusega elamu ehitamiseks, Toom-Kuninga 32 kinnistule ehitusõigus olemasoleva hoone rekonstrueerimiseks ning kruntide kasutamise tingimused.

Planeeritava maa-ala suurus on 0,14 hektarit, seal asuvad hoonestatud kinnistud on elamumaa sihtotstarbega. Kummalgi kinnistul asub kolme maapealse korrusega elamu, mille kolmas korrus on kujundatud katusekorrusena. Toom-Kuninga 30 kinnistu kuulub füüsilistele isikutele ja OÜ-le Perton Ehitus, Toom-Kuninga 32 kinnistu kuulub füüsilistele isikutele ja OÜ-le AR & AN.

Toom-Kuninga 30 kinnistule soovitakse lisaks krundil paiknevale hoonele püstitada soklikorrusega ja kuni kahe maapealse korrusega elamu, kuhu on kavandatud kuni kolm korterit. Olemasolevas rekonstrueeritavas hoones on neli korterit. Krundile nähakse ette kaheksa parkimiskohta. Toom-Kuninga 32 kinnistul asuv korterelamu säilitatakse olemasolevas suuruses. Hoones on kaheksa korterit. Krundile nähakse ette kaks parkimiskohta.

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles 2010. aasta augustis Perton Ehitus. Planeeringu eskiisi koostas Linnaruumi OÜ.

Samuti plaanib linnavalitsus istungil kehtestada Mustamäe linnaosas asuva 0,20 hektari suuruse maa-ala kohta koostatud Kiili 12, endise Mooni 94 kinnistu detailplaneeringu eesmärgiga määrata ehitusõigus kuni viie maapealse ja ühe maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks.

Kiili 12 kinnistu suurus on 1610 ruutmeetrit ja maakasutuse sihtotstarve elamumaa. Kinnistu on hoonestamata ja kuulub eraisikule.

Planeeringuga on krundile ehitatavasse elumajja planeeritud kokku 16 korterit ja planeeringualale on kavandatud 18 parkimiskohta.

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles 2006. aasta jaanuaris kinnistu omanik. Planeeringu koostas Aavo ja Riina Raig Projekt OÜ.