Algas Rakvere reoveepuhastite projekteerimis- ja ehitushange


BNS 05.12.2011

AS Rakvere Vesi käivitas Rakvere reoveepuhasti eelpuhastuse, mehaanilise puhastuse ja bioloogilise puhastuse osade rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööde hanke.

Uute seadmete paigaldusega soovib Rakvere Vesi tõhustada reoveepuhasti settetöötlust. Tööde eeldatav kestus on 210 päeva.

Kvalifitseerumiseks peab pakkuja olema viimase viie aasta jooksul teinud sarnaseid ehitustöid, milleks loetakse koos reoveesette käitlemiseks olemasolevate rajatistega reoveepuhastite ehitus- ja rekonstrueerimistöid. Ehitustööd võivad olla alustatud varem, kuid peavad olema lõpetatud nimetatud aastate jooksul ning ei pea olema riigihanked.

Pakkuja kolme viimase majandusaasta netokäive peab olema kokku vähemalt kolm miljonit eurot.

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 31. jaanuar.

Projekti rahastavad Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaudu Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond ja AS Rakvere Vesi.