Tallinna Sadam ja Elering alustavad koostööd LNG terminali rajamiseks


BNS 05.12.2011

Esmaspäeval sõlmisid Tallinna Sadam ja Elering koostöölepingu, mille kohaselt hakatakse ühiselt tegema eeltöid veeldatud gaasi (LNG) terminali rajamiseks Muuga sadamasse.

Möödunud nädalal avaldatud Pöyry Management Consultingu koostatud Eesti gaasituru arendamise raport tõi välja, et siinse gaasituru arendamise põhiliseks eelduseks on alternatiivsete gaasitarnijate turulepääsu tagamine läbi LNG terminali rajamise, teatasid ettevõtted.

Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi ütles pressiteates, et LNG terminaliga seonduv on Eesti riigi jaoks üks peamisi küsimusi energia varustuskindluse tagamisel ning samuti gaasiturust toimiva konkurentsituru kujundamisel.

"Pöyry koostatud raport leiab, et turul vaba konkurentsi tekitamiseks on üheks olulisemaks tingimuseks alternatiivse gaasitarne ahela ja tarnijate ligipääs Eesti turule," sõnas Veskimägi. "See on tänastes oludes võimalik kõige reaalsemalt läbi veeldatud maagaasi terminali rajamise."

Tallinna Sadama kommertsjuht Erik Ringmaa sõnas, et sadam on uurinud LNG terminali rajamise võimalusi Muugale või Paldiski Lõunasadamasse. "Senised uuringud näitavad, et terminali parimaks asukohaks on Muuga sadama idaosa," lausus Ringmaa. "Tallinna Sadam on üks tihedama liiklusega sadamaid Läänemerel ning meil tuleb oma positsiooni hoidmiseks luua ka LNG punkerdamise võimalused."

Tallinna Sadama ja Eleringi vahelise lepinguga seatakse eesmärgiks algatada planeerimisprotsessid, viia läbi keskkonnamõjude hinnangud ning koostada regionaalse LNG terminali teostatavus- ning tasuvushinnangud.

Nii Elering kui ka Tallinna Sadam otsivad võimalusi terminali rajamise kaasrahastamiseks Euroopa Liidu eelarvest ja valmistavad projekti ette lähtuvalt sellistele projektidele seatud kriteeriumidest. Samuti deklareerivad ettevõtted valmisolekut kaasata vajadusel projekti arendamisse kolmandaid partnereid, teatas Elering.

Vastates küsimusele, kas Tallinna Sadam ja Elering võiksid LNG terminali projekti realiseerida ka täiendavat partnerit kaasamata, ütles Ringmaa BNS-ile, et projekti praeguses etapis pole ükski lahendus välistatud. Samas tõdes ta, et terminali rajamiseks vajalikku kompetentsi Eestis praegu pole.

Projekti ajalise mõõtme kohta selgitas Ringmaa, et eeltööd peavad olema aastaks 2015 jõudnud punkti, kus oleks võimalik teha investeerimisotsus.

Tallinna Sadam käsitleb LNG terminali projekti sarnastel alustel teiste arendusprojektidega sadamas, märkis Ringmaa. Temal sõnul on tavaline, et sadam tegeleb uute projektide analüüsi ja ettevalmistustega.

Valitsus on teinud Eleringile ülesandeks kujundada ettevõttes välja gaasialane kompetents ning analüüsida Eesti gaasituru arendamise võimalusi. Elering tellis selle aasta maikuus konkursi alusel ettevõttelt Pöyry Management Consulting Ltd analüüsi gaasituru arendamisega seonduvatest eesmärkidest ja tegevustest, teatas ettevõte.