Valga Vesi kuulutas välja reoveepuhasti rekonstrueerimise hanke


BNS 05.12.2011

Valga linnale kuuluv AS Valga Vesi kuulutas välja Valga linna reoveepuhasti rekonstrueerimise hanke.

Hankega on kavas reovee peapumplas välja vahetada pumpla automaatika ja juhtimissüsteem, välja ehitada automaatne elektrienergia reservtoitesüsteem ning rekonstrueerida ja laiendada reoveepuhasti reoveesette käitlussüsteemi ning ehitada uus kompaktliivapüünis.

Pakkuja või konsortsiumi kolme eelmise majandusaasta netokäive peab olema igal aastal vähemalt üks miljon eurot. Tööde kestuseks on planeeritud 300 päeva.

Pakkumiste esitamise tähtaeg on tuleva aasta 10. jaanuar, pakkumised avatakse samal päeval.

Töid rahastavad Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond, Valga linn ja AS Valga Vesi.