Lehtse ja Jäneda veemajandushanke võitis Paide MEK


BNS 02.12.2011

AS-i Tapa Vesi korraldatud Lehtse aleviku ja Jäneda küla vee- ja kanalisatsioonitorustike ning rajatiste projekteerimis- ja ehitustööde riigihanke võitis AS Paide MEK 844.285 euro suuruse pakkumisega.

Tapa abivallavanem Andrus Freienthal ütles BNS-ile, et lepingu sõlmimise ja ehitustööde alguse aeg pole praegu veel kindel.

Hanke käigus rajatakse kokku ligikaudu 4,3 kilomeetrit veetorustikku, umbes 2,1 kilomeetrit isevoolset kanalisatsioonitorustikku ja umbes 520 meetrit survekanalisatsioonitorustikku Lehtse alevikus ja Jäneda külas. Jäneda külas lammutatakse kolm reoveepumplat ja nende asemele projekteeritakse ja paigaldatakse kaks uut kompaktpumplat.

Tööd kestavad kava järgi 240 päeva.