Vormsi saarele automaattankla rajamise hankele laekus kaks pakkumist


BNS 01.12.2011

Hangete Korraldamise mittetulundusühing (MTÜ) poolt Vormsi saarele rajatava automaattankla ehitaja ledmiseks käivitatud hankele laekus kaks pakkumist.

Riigihangete Keskuse juhatuse liige Margus Lantin ütles BNS-ile, et tähtajaks esitasid hankekomisjonile pakkumused AS Tesman ja AS SA.Met. "Hankekomisjon loodab otsusteni jõuda lähiajal," lausus Lantin. "Rajatiste valmimise järgselt on planeeritud välja kuulutada ka konkurss tanklaoperaatori leidmiseks."

Hanketeate kohaselt kuulub töövõttu tankla ehitamine. Lisaks tuleb välja ehitada kõik muud krundile ja väljaspoole kinnistut planeeritud tankla teenindamiseks vajalikud rajatised, seda koos tankla spetsiifikast tulenevate vajalike erilahenduste ja kommunikatsioonidega. Ehitustööde kestuseks on planeeritud viis kuud.

Hankel kvalifitseerumiseks pidi pakkuja viimase viie majandusaasta keskmine netokäive ehitustööde teostamise osas olema vähemalt 2,5 miljonit krooni.

MTÜ korraldab hanget Vormsi valla nimel ning hange saab raha struktuuritoetustest.