Järvakandi Kommunnal käivitas piirkonna veemajandushanke


BNS 01.12.2011

OÜ Järvakandi Kommunaal käivitas riigihanke raamlepingu sõlmimiseks Järvakandi alevi reoveepuhasti, veetöötlusjaamade ning vee- ja kanalisatsioonitrasside projekteerimiseks ja ehituseks.

Kokku rajatakse hanke käigus üks reoveepuhasti, kaks veetöötlusjaama ning ligi 11.000 meetrit vee- ja kanalisatsioonitrasse.

Raamlepingu plaanib Järvakandi Kommunaal sõlmida kokku kolme pakkujaga, lepingu eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on kaks miljonit eurot.

Hankel kvalifitseerumiseks peab pakkuja viimase kolme aasta majandusaasta keskmine netokäive olema ehitustööde teostajana 1,5 miljonit eurot ja projekteerimistööde teostajana peab netokäive moodustama 10 protsenti ehitustööde teostamise maksumusest.

Pakkumised tuleb esitada 22. detsembriks, need avatakse samal päeval.