Ahhaa teaduskeskuse rajamine Tartusse võib alata märtsis

BNS 19.10.2006

Tartu volikogu andis linnavalitsusele loa osaleda partnerina Ahhaa teaduskeskuse hoone ehitamise projektis, ehitustööd peaksid plaanide kohaselt algama tuleva aasta märtsis.

Linnavolikogu otsustas projekti rahastada 2007. aastal 25,3 miljoni ning 2008. aastal 46 miljoni krooniga. Teaduskeskuse rajamise kogumaksumuseks arvestatakse 246,3 miljonit krooni, millest Tartu linna kaasfinantseering oleks kokku 71,3 miljonit.

Haridus- ja teadusministeerium toetab keskuse rajamist 95 miljoni krooniga ja Euroopa Liidult saadav raha ulatub 30 miljoni kroonini. Praegu käivad läbirääkimised, et saada riigilt täiendavalt veel 50 miljonit krooni, teatas Tartu linnavavolikogu.

Ahhaa kompleks on plaanis ehitada kahes etapis, kus esimeses etapis rajatakse põhihoone ning teises etapis liuväli, parkla, liuväljapoolne varikatus ja jalakäijate sillad.

Külastajatele peaks keskus olema avatud 2008. aasta juunist. Teine ehitusetapp on kavandatud aastatesse 2009 ja 2010.

Volikogu tühistas ühtlasi oma aasta tagasi linnavalitsusele antud loa Ahhaa keskuse projektis osalemiseks, kuna vahepeal on ehitushinnad tõusnud.

2005. aasta septembris lubas volikogu rahastada projekti Tartu linna poolt aastatel 2007-2008 kokku 47 miljoni krooniga. Projekti kogumaksumuseks hinnati toona ligikaudu 137 miljonit krooni.