Saue linna veevärgihankele laekus pakkumisi kuuelt pakkujalt


BNS 29.08.2011

Saue linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni laiendamise projekteerimis- ja ehitustööde riigihankele laekus pakkumisi kuuelt pakkujalt.

Saue linnapea Harry Pajundi ütles BNS-ile, et linnavalitsus kuulutas välja riigihanke linna nende osade ühisveevärgiga ja kanalisatsiooniga varustamiseks, kus nimetatud trassid seniajani puudusid.

Tööde piirkond tsoneeriti kolmeks alaks, kusjuures pakkumisi sai esitada nii kõikide alade kohta kui ka üksikutele piirkondadele, märkis ta.

Hanke esimene osa hõlmab Saue linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni laiendamise projekteerimis- ja ehitustöid Rauna tänavast Keila maantee poole jääval alal, teine osa töid Rauna tänava ja Tule tänava vahelisel alal ning kolmas osa töid Kiviloo linnaosas.

Hanke esimeses osas tuleb rajada ligi 5885 meetrit uusi isevoolseid kanalisatsioonitorustikke, ligi 5687 meetrit uusi joogiveetorustikke ja üks reoveepumpla.

Hanke esimesele osale tulnud pakkumised jäid hinnavahemikku 1,8 miljonit kuni 2,6 miljonit eurot.

Teises osas on vaja rajada uusi isevoolseid kanalisatsioonitorustikke umbes 4158 meetri ulatuses ja uusi joogiveetorustikke ligi 7512 meetrit.

Hanke teisele osale tulnud pakkumised jäid hinnavahemikku 1,8 kuni 2,6 miljonit eurot.

Kolmandas osas tuleb rajada uusi isevoolseid kanalisatsioonitorustikke ligi 4140 meetrit, uusi survekanalisatsioonitorustikke ligi 856 meetrit ning uusi joogiveetorustikke umbes 4938 meetrit ning üks uus reoveepumpla.

Kolmandale osale tulnud pakkumised jäid hinnavahemikku 1,4 kuni 1,8 miljonit eurot.

Tööde mahud võivad projekterimise käigus muutuda. Võimalikud on ka täiendavad hanked ning täpsemalt täiendavate projekteerimistööde tellimine.

"Kuna esialgselt planeeritud tööde kogumaht jäi pisut alla 4,5 miljoni euro, siis esialgsete arvestuste järgi ületab kolmas osa projekteerimis- ja ehitustööde ning inseneri ja omanikujärelevalve teenuse pakkumuste kogumaht planeeritut 14 protsenti," ütles Pajundi.

Saue linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni laiendamise FIDIC Inseneri ja omanikujärelevalve teenus hankele laekus pakkumusi kolmelt pakkujalt. Antud teenuse pakkumused jäid vahemikku 56.675 kuni 86.991 eurot.

Töid rahastatakse Euroopa Ühtekuuluvusfondist ja Saue linna eelarvest ning trasside valmimise lõpptähtaeg on 31.detsember 2012.

Kõik pakkumused on antud ilma käibemaksuta.