Koeru alevik otsib hankega ühisveevärgi rekonstrueerijat


BNS 26.08.2011

AS Koeru Kommunaal kuulutas välja hanke Järva maakonnas asuva Koeru aleviku ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks.

Hankelepingu käigus tuleb ehitada ja rekonstrueerida Koeru aleviku vee- ja kanalisatsioonitrassid vastavalt AS-i EA Reng koostatud projektile, mille järgi tuleb rekonstrueerida ja ehitada 9416 meetrit veetorustikke ja 7151 meetrit isevoolset kanalisatsioonitorustikku.

Ühtlasi tuleb projekti järgi ehitada 2208 meetrit survekanalisatsioonitorustikke ning rajada ja rekonstrueerida kaheksa reoveepumplat. Lisaks projektis toodule tuleb projekteerida ja rekonstrueerida üks kanalisatsiooni reoveepumpla Sõpruse puiesteel.

Pakkuja kolme eelmise majandusaasta netokäive peab olema kokku vähemalt 80 miljonit krooni.

Hanke kavandatav kestus on 235 päeva. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 20. september, pakkumised avatakse samal päeval.