Tallinna linnavolikogu kehtestas lennusadama planeeringu


BNS 25.08.2011

Tallinna linnavolikogu kehtestas oma neljapäevasel istungil Patarei ja Lennusadama piirkonna detailplaneeringu.

Planeering näeb ette alale jäävate arhitektuurimälestiste nagu vesilennukiangaarid ja Patarei merekindlus taastamise. Lisaks võimaldab detailplaneering rajada alale kokku kuus kolme- kuni kuuekorruselist äri- ja administratiivhoonet, kahekorruselise parkimishoone, ühe ühekorruselise administratiivhoone, ühe kuni kahekorruselise sadamahoone ning ühe ühekorruselise sadamapaviljoni.

Planeeritav maa-ala külgneb põhjast, loodest ja idast Tallinna lahega, lõunast Kalaranna tänavaga ning läänest Balti Laevaremonditehase territooriumiga.

Planeeritav ala jääb Tallinna vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndisse ja osaliselt arheoloogiamälestiseks tunnistatud 13.–16. sajandi asulakohta.

Alal asuvaist rajatistest on arhitektuurimälestiseks tunnistatud 19. sajandi keskpaigast pärinevad kaitsekasarm ja kaitsekasarmu mortiirpatarei. Samuti on mälestiseks tunnistatud aastatest 1916–1917 pärinevad vesilennukite angaarid ning lennusadama staabihoone ja kasarmuhoone.

Detailplaneering on kooskõlas ka Põhja-Tallinna arengukavaga, nähes ette avalikkuse juurdepääsu merele, ranna-ala arendamist ning olemasoleva sadama ja mälestiste rekonstrueerimist.

Detailplaneeringu aluseks on ala mahulise planeerimise ideekonkursi võidutöö Kolm Õuna, mille kohaselt on planeeringualal kolm dominanti − olemasolevad vesilennukite angaarid ja Patarei vangla ning uushoonestusena rajatav justiitsministeeriumi administratiivhoone..

Patarei ja Lennusadama piirkonna detailplaneeringu koostamist taotles Riigi Kinnisvara AS, detailplaneeringu koostas Oaas Arhitektid OÜ ja alltöövõtjana K-Projekt AS.

Detailplaneering algatati Tallinna linnavalitsuse korraldusega 3. juunil 2009 ja võeti vastu 21. aprillil 2010.