Tallinn uurib munitsipaalgolfiväljaku rajamise võimalikkust


BNS 24.08.2011

Tallinna linnavalitsus teeb linnaplaneerimise ametile ülesandeks koostöös keskkonnametiga ette valmistada otsuse eelnõu Pääsküla raba maa-alal detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamiseks eesmärgiga selgitada välja Pääsküla raba maa-alale munitsipaalgolfiväljaku rajamise võimalikkus.

Tallinna linnavolikogu 2001. aasta otsusega algatatud Nõmme linnaosa üldplaneeringu kohaselt on Pääsküla raba rekreatiivala ning eesmärgiks on arendada see spordi- ja puhkealaks ning loodusõppepiirkonnaks, selgub linnavalitsuse seletuskirjast.

Antud detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise eesmärgiks on välja selgitada Pääsküla raba maa-alale munitsipaalgolfiväljaku rajamise võimalikkus.

Kuidas linn plaanib golfiväljaku rajamist rahastada, ei osanud abilinnapea Taavi Aas kolmapäeval linnavalitsuse pressikonverentsil öelda. "Sellest on veel vara rääkida, praegu me alustame alles uuringuid ja kui positiivne otsus on tehtud, siis tuleme selle küsimuse juurde tagasi," kommenteeris ta.

Aasa sõnul ei ole golf elitaarne spordiala ning väljaku rajamine oleks tallinlaste tervise huvides. "Väljaku rajamine võiks harrastajate arvu pigem suurendada, see ei ole ainult rikaste inimeste lõbu," lisas ta.

Abilinnapea kinnitas, et linna plaanidest on teadlik ka golfiliit.

Tallinna linnavaraamet on 31. mail esitanud Harju maavanemale Pääsküla raba maa munitsipaalomandisse andmise taotluse. Munitsipaalomandisse taotletav maaüksuse pindala on ligi 200 hektarit.

Taotletaval Pääsküla raba maa-alal paiknevad loodusõppe liikumisrada koos puidust purrete, tõkete ja barjääridega, puidust vaatlusplatvormide ning loodusõpperaja infoviitade ja rajakaartidega, lisaks on puidust istepingid ja prügikastid.

Samuti jäävad taotletavale maale võimlemislinnaku rajatised Ilmarise tänava piirkonnas ja laste mänguväljakute rajatised. Kõik taotletaval maaüksusel paiknevad rajatised on Tallinna linna omandis.