Valmis esimene etapp uuest Tartu-Viljandi-Sindi kõrgepingeliinist


BNS 24.08.2011

Kolmapäeval valmis põhivõrguettevõtel AS-il Elering esimene etapp Tartut, Viljandit ja Sindit ühendava uue kõrgepingeliini ehitusest, mille rajamine tagab vajalikus mahus ja suuremal võimsusel elektri liikumise Eestis ning parandab oluliselt Pärnu piirkonna elektriga varustatust.

Liini ehitusse suunab Elering 34 miljonit eurot, teatas ettevõte.

Tartut, Viljandit ja Sindit ühendav õhuliin suurendab Eestis ida-lääne suunalist elektrivõrgu läbilaskevõimet. Liini rajamisega kaasneb võimalus ehitada vajadusel ka kolmas Eesti–Läti liin ning tagada Lääne ja Kesk-Eesti elektrivarustus Narva toitepunktidest sõltumatult.

Liinikaitsevööndi alla mineva maa-ala vähendamiseks ehitatakse õhuliin kaheahelaline ja samale mastile paigaldatakse kaks erineva pingeklassiga 330- ja 110-kilovoldised liinid. Esimesel etapil pingestatakse ainult 110 kilovoldi ahel Tartu-Puhja alajaamade vahel, 330 kilovoldi ahel pingestatakse peale kogu liini valmimist 2014. aastal. Uue kõrgepingeliini ehitus toimub kahes osas, aastatel 2011-2012 ehitatakse Tartu–Puhja–Oiu–Viljandi ning aastatel 2013-2014 Viljandi–Kilingi-Nõmme–Sindi liinid.

Kokku investeerib ettevõte aastatel 2011–2015 kokku ligi 500 miljonit eurot, lisaks Tartu-Viljandi-Sindi liinile on suuremateks investeeringuteks Estlink1 väljaostmine, Estlink2 ja avariireservjaamade rajamine ning samuti Aruküla alajaama ja Eesti Elektrijaama jaotla renoveerimised.