Tartu korraldab uue hanke Tamme staadioni hoone rekonstrueerimiseks


BNS 23.08.2011

Tartu linnavalitsus tühistas otsuse Tamme staadioni olmehoone rekonstrueerimise hanke võitja osas ning otsustas täpsustada ja korrigeerida hankedokumente ning korraldada uue hanke.

Juuni alguses tühistas linn varasema otsuse, millega Tamme staadioni olmehoone rekonstrueerimise hanke võitjaks oli valitud AS-i Eviko ja OÜ Eviko SV ühispakkumine. Linn tühistas otsuse, sest ühispakkujatel ilmnes maksuvõlg. Uueks parimaks pakkumiseks tunnistas linn OÜ Villaare 248.635 euro suuruse pakkumise.

Peale hankel edukaks tunnistatud pakkuja selgumist tegi Villaare täpsema kalkuleerimise ehitustööde osas, misjärel tegi firma ettepaneku muudatusteks ning tellija varu kasutamiseks. Lisaks selgus, et nõuetekohase elektripaigaldise tunnistuse saamiseks on vajalik teha täiendavaid elektri ja nõrkvoolu töid, mida polnud hankes kirjeldatud.

Rekonstrueerimistöid rahastaval Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusel (EAS) kehtib aga tellija varu kasutamise osas põhimõte, et seda peaks kasutama vaid ettenägematute kulude kandmiseks.

Audiitorite ning riigi seisukohalt peab aga kõik esialgu planeerimata tööd ning muudatused hankima eraldi avatud hankemenetluse raames.

Tamme staadioni olmehoones plaaniti välja ehitada kogu hoone ulatuses kütte ja ventilatsioonitorustikke, rekonstrueerida pesemisruumid, vahetada garaažide avatäited ja valgustid.

Staadioni ja selle olmehoone ehitustööde hange koosnes kokku kolmest osast. Pakkuja võis esitada pakkumise ühele, mitmele või igale osale.

Tartu linn tühistas varem ka staadionile mänguväljakute rajamiseks korraldatud hanke pakkumised. Hankelt tuli kõrvaldada esialgu võitjaks kuulutatud OÜ Rehe Ehitus pakkumine ning ettevõte edukaks tunnistamise vaidlustanud Vivocardplus OÜ pakkumine.

Hankel osalenud OÜ Sahkar TT pakkumise maksumus 104.662 eurot aga ületas linna taotluseelarves ettenähtud 95.700 eurot ning seetõttu tuli linnal kõik pakkumused tagasi lükata.

Tamme staadioni mänguväljakute osas korraldati uus hange ning selle menetlus on käimas.

Staadioni asfaltbetoonist katte uuendas ning betoonkividest teed ja platsid rajas Greeny OÜ.