Vinni vald käivitas taas veemajandushanke


BNS 22.08.2011

Vinni vallavalitsus käivitas taas hanke, et leida vee- ja kanalisatsioonitorustike ning puurkaevude rekonstrueerimiseks projekteerija ja ehitustööde teostaja.

Hanke eeldatav maksumus ilma käibemaksuta on üle 1,5 miljoni euro.

Juuni alguseks laekus Vinni vallavalitsuse sarnase sisuga veemajandusprojektile neli pakkumist, kuid kuna toonaste pakkumiste hinnad ületasid prognoositut eelarvet, ei jõudnud vald lepinguni. Vinni vallavalitsuse ehitusnõunik Peep Võrk ütles esmaspäeval BNS-ile, et eelmisest hankest ei saanud asja, kuna ehitushinnad olid tõusnud.

Võrk lisas, et uus hange on jagatud neljaks osaks, mis on pandud tähtsuse järjekorda. Madalama prioriteediga osadest on võimalik raha puudujäägi korral loobuda.

Võrk märkis, et uues hankes on plaanitavad ehitusmahud kokkuvõttes pea samal tasemel kui varasemas hankes. Tööde raames tuleb muuhulgas rekonstrueerida veetorustikke ja kanalisatsioonitorustikke koos majaühendustega. Samuti tuleb rekonstrueerida puurkaevu- ja reoveepumplaid.

Uue hanke kavandatav alguskuupäev on selle aasta 1. november ja lõpp tuleva aasta 30. november.

Pakkumisi saab esitada kuni 21. septembrini.