Saaremaa sadama kaubasadamaks muutmine sai tagasilöögi


BNS 18.08.2011

Mustjala vallas asuvale Saaremaa sadamale kaubaveokäitluse õiguse andmiseks vajalikud eeltööd ei läinud keskkonnaametis läbi, sest ametnike hinnangul olid uuringud puudulikult tehtud, kirjutab ajaleht Saarte Hääl.

Keskkonnaamet otsustas "Saaremaa sadama detailplaneeringuga kavandatava tegevuse keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) programmi" heakiiduta jätta kolmel põhjusel. Esiteks ei vasta programmi koostanud ekspert nõuetele, programmi peaks täiendama ja selle avalikustamisel ei ole täidetud kõiki nõudeid.

KSH programm on vajalik, et kohalik omavalitsus saaks edasi menetleda sadama detailplaneeringut, mille eesmärk on ehitusõiguse määramine süvasadama alale tööstus- ja laohoonete ehitamiseks. Samuti teede ja kommunikatsioonide rajamiseks, mis võimaldaks sadamas sega- ja puistekauba käitlemist ning lisaks reisilaevadele ka kaubalaevade teenindamist.

AS Tallinna Sadam tahab muuta Saaremaa sadama reisi- ja kaubasadamaks, kus saaks käidelda 100.000-300.000 tonni puistekaupa aastas.

Saaremaa sadam oli esialgu planeeritud vaid kruiisilaevade külastuseks, samas arvestati sadamat planeerides ka ro-ro tüüpi laevade vastuvõtuga – kaile on rajatud lai ja suure kandevõimega ramp.

Saaremaa sadama avamine kaubasadamana looks muu hulgas võimalused Saaremaal kuni 250 töökoha tekkeks, kuna kaubasadam muudaks piirkonna investoritele atraktiivseks, võimaldades saarele ehitada näiteks uue saeveski ja puidupelletitehase bioenergiajõujaama.

Tallinna Sadam esitas mullu juunis Mustjala vallavalitsusele Saaremaa sadama, Tamme, sadama tankla, sadama parkla, Ninase ja Valla tee kinnistute lähiümbruse uue detailplaneeringu algatamise taotluse, millega soovis ehitusõiguse määramist, sihtotstarbe muutmist ja uute kruntide moodustamist. Planeeringuala suurus on 24 hektarit.