Põlva veemajandushankele laekus kaks pakkumist


BNS 16.08.2011

Põlva Vesi AS-i poolt välja kuulutatud Emajõe ja Võhandu jõe valgala Põlva maakonna veemajandusprojekti projekteerimise ning ehitustööde kolmanda etapi hankele laekus kaks pakkumist.

Põlva Vee arendusjuht Kristo Kivisaar ütles BNS-ile, et pakkumised on jõus 90 päeva ja selle aja jooksul planeerib ettevõte sõlmida võitjaga hankelepingu.

Hanke eesmärgiks on vee- ja kanalisatsioonitorustike, veetöötlusjaamade ning reoveepuhastite projekteerimine ja ehitamine.

Hanke esimene osa hõlmab Räpina linna ja valla asulate veetöötlusjaamade ning reoveepuhastite projekteerimist ja rekonstrueerimist.

Teise osana projekteeritakse ja rekonstrueeritakse Räpina valla asulate vee- ja kanalisatsioonitorustik. Kokku rekonstrueeritakse 2,7 kilomeetrit vee- ja 4,9 kilomeetrit kanalisatsioonitorustikku.

Kolmanda osana projekteeritakse ja ehitatakse Põlva linna vee- ning kanalisatsioonitorustikke ja Põlva valla asulate veetorustikke. Kokku ehitatakse neli kilomeetrit vee- ja 2,3 kilomeetrit kanalisatsioonitorustikku. Lisaks rekonstrueeritakse 2,7 kilomeetrit vee- ja 2,5 kilomeetrit kanalisatsioonitorustikke.

Tööde neljanda osana projekteeritakse ja rekonstrueeritakse Ahja alevikus 4,3 kilomeetrit vee ja 1,4 kilomeetrit kanalisatsioonitorustikku.

Pakkuja viimase kolme majandusaasta netokäive pidi igal aastal olema olnud tööde esimese osa puhul 800.000, teise osa puhul 1,5 miljonit, kolmanda puhul 2,5 miljonit ja neljanda osa läbiviimise puhul üks miljon eurot.

Tööd kestavad plaanitavalt 12 kuud.