Tallinna Küte sai valmis Tallinna kaugküttevõrgu liitmistööd


BNS 15.08.2011

AS Tallinna Küte on viinud lõpuni investeeringu, mille tulemusena liidetakse Kesklinna ja Mustamäe soojusvõrgud ning seega hakkab uuest küttehooajast Tallinnas tööle üheks tervikuks ühendatud kaugküttevõrk.

Varasema info alusel on Mustamäe ja Kesklinna soojusvõrkude ühendamise projekti maksumuseks 15 miljonit eurot. Võrkude ühendamine võimaldab Väo koostootmisjaamas toodetud soojusenergiat kasutada ka Mustamäe kütmiseks.

Tallinna Kütte sõnul võimaldab projekt tõsta soojusvarustuse töökindlust ja efektiivsust ning pakkuda kohalikust toorainest toodetud soojusenergiat kõikidele Tallinna kaugkütte klientidele.

Tallinna ühtse kaugküttevõrgu pidulik avamine toimub kolmapäeval.