Nordecon teeb Sillamäe sadamas 20 miljoni euro eest ehitustöid


BNS 12.08.2011

Tallinna börsil noteeritud Nordecon AS ja Sillamäe Sadam AS sõlmisid ehituslepingud Sillamäe sadama infrastruktuuri arendamise järgmise etapi raames, tehtavate tööde lepingute kogumaksumus on 20 miljonit eurot.

Ehitustööde teise etapi käigus ehitab Nordecon uue kailiin kogupikkusega üle 800 meetri, valmistab kasutamiseks ette ligi 40 hektarit ulatuses konteiner- ja üldkaupade terminali territooriumit ja paigaldatab vajaliku taristu konteinerkraanade tööks, teatas Nordecon.

Samuti laiendab ehitusfirma seoses kuue uue jaamatee ehitusega oluliselt raudteejaama kahetasapinnalise ristmiku autotunnelit. Tööde teostamiseks kulub ligikaudu 10.000 kuupmeetrit betooni ning 6000 tonni terast.

Tööd algavad augustis ning plaanitav lõpp on 2012. aasta viimases kvartalis.

Ühtlasi sõlmis Nordecon lepingu AS-iga Kovek, et teostada Harjumaal Saue vallas Hüüru piirkonna ühisveevärgi- ja kanalisatsioonitorustike ehitustööd.

Hüüru alevikus ja lähiümbruses rajab Nordecon üle 8,5 kilomeetri veetorustikke ning üle 12 kilomeetri kanalisatsioonitorustikke. Lisaks ehitatakse ka veetöötlusjaam. Projekti kaasfinantseerib Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond.

Lepingu kogumaksumus on ligikaudu 3,1 miljonit eurot. Tööd algavad septembris ning plaanitav lõpp on detsembris 2012.