Valga linnas algasid põhitänavate taastamistööd


Pressiteade 11.08.2011

Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondi projekti „Valga maakonna veemajandusprojekt - Valga linn" teostamisel on tekkinud mitmeid takistusi. Eelmise aasta alguses sõlmis AS Valga Vesi projekteerimis-ehitustööde lepingu toonaste hanke edukate pakkujate AS-ga AMAKS ja AS-ga K&H, kellest viimane on teadaolevalt suurtes raskustes.

Esmaspäevast algasid Pikal tänaval taastamistööd lõigul Metsa tänavast Kungla tänavani. Tööd peavad valmima septembri esimesel nädalal. Esmalt paigaldatakse äärekivid. Augustikuu eelviimasel nädalal freesitakse vana lagunenud asfalt ja viimasel nädalal tegeletakse asfalteerimistöödega. Pika tänava taastamistöid teostab hanke võitnud OÜ Valga Teed.

Linnapea Kalev Härgi sõnul on linnavalitsus otsinud lahendusi teede probleemidele. Pika tänava teelõigul Metsa tänavast kuni Kungla tänavani saame ära teha täitmistagatise eest, mis laekus AS-lt K&H. Ülejäänud K&H tööde tegemiseks tuleb teha uus hange, mille tulemusel leiame tööde teostaja paremal juhul selle aasta lõpuks.

Keerulisem on olukord Viljandi tänaval ja Tartu tänaval, kus töid teeb AS Amaks. Hetkel paigaldatakse täiendavalt Viljandi ja Tartu tänavale viis sadevee restkaevu. Tartu tänava osas taastatakse tee kaeviku ulatuses.

Teekatendi taastamistööde alustamine viibib Viljandi tänaval projekti muudatuste tõttu põhjusel, et linnavalitsus peab otstarbekamaks sõidutee teekatendi taastamist täies ulatuses, mitte kaeviku laiuselt nagu algses projektis oli ette nähtud. Nende muudatuste kooskõlastamine võtab planeeritust rohkem aega.