Sweco Projekt teeb Türil maantee rekonstruktsiooniprojekti


Pressiteade 02.08.2011

Projekteerimisfirma Sweco Projekt teeb Maanteeameti tellimusel riigimaantee 5 Särevere-Türi linna lõigu rekonstrueerimisprojekti. Projekteerimistöö tulemusena muudetakse linna neljaharuline pearistmik ringristmikuks, ehitatakse välja täiendav jalg- ja jalgrattatee lõik ning kasvab märgatavalt liiklusohutus.

„Teeme Türi linna lõunast põhja läbiva neljakilomeetrise teelõigu rekonstruktsiooniprojekti. Türi omapära on, et linnal ei ole ümbersõitu ja seetõttu läbib aedlinna transiitliiklus, linna läbivas transpordivoos on suur osa veoautodel. Iga teeprojekti eesmärk on kasvatada liiklusohutust ja seda käimasoleva rekonstruktsiooniga Türil ka saavutatakse. Lisaks on vee- ja kanalisatsioonitööde läbi teekatendid kannatada saanud ja elektri- ja sidekaablid vajavad maa alla viimist,“ selgitas Sweco Projekti teedeüksuse juht Ülo Amor.

Amori sõnul selgus töö käigus, et Pärnu jõe sild ei ole heas seisus. „Silda hindas meie koostööpartner Tilts Eesti filiaal ja nad tulid järeldusele, et silla füüsiline ja tehniline seisukord tuleb lugeda mitterahuldavaks. Sweco tegi ettepaneku rajada uus sild 30 meetrit ülesjõge. Prandi jõel olev Särevere mõisa sild on aga heas korras.“

Teeprojekt hõlmab ka 1,5-kilomeetrist jalg- ja jalgrattateed Särevere poolt jalakäijate sillalt kuni raudteeülesõiduni. Projekteerimistöö aluseks on kehtestatud detailplaneering kui ühiskondlik kokkulepe.

Urmas Kupp, Türi vallavalitsuse majandus- ja planeeringuosakonna juhataja:

„Kesklinna ristmiku rajamisega vastavalt kehtivale detailplaneeringule rahustub ja korrastub seal liiklus ning oluliselt paraneb jalakäijate olukord lisanduvate ja ohutumaks muudetavate ülekäiguradade tõttu. Paraneb tänavavalgustus, eriti ristmikel ja ülekäiguradadel. Projekti käigus ehitatav jalg- ja jalgrattatee aitab ühendada linna äärealade olemasolevaid kergliiklusteid kesklinnaga. Rekonstrueerimisest loodame kogu linna läbivale teele uut tehnilist ja esteetilist taset ning eeldusi kesklinna kujundamiseks kevadpealinna keskuse vääriliseks.“

Sweco Projekt on Eesti suurimaid ehituslik-arhitektuurse, tehnoloogilise ja keskkonna-alase projekteerimise valdkonnas tegutsevaid firmasid. Ettevõte kuulub Skandinaavia ja Ida-Euroopa suurimasse projekteerimiskontserni Sweco AB.