Tallinna linnavalitsus algatab uue Kadrioru keskuse planeeringu


BNS 02.08.2011

Tallinna linnavalitsus kavatseb oma kolmapäevasel istungil algatada AS-i SRV Kinnisvara aadressile Petrooleumi 6/Nafta 1 kavandatava uue Kadrioru keskuse ja lähiala planeeringu koostamise ilma keskkonnamõju strateegilise hindamiseta.

Planeeringuga on kavas lubada jäätmaale rajada kuni neljakorruseline äri- ja vabaajakeskus, ehitada kaks kuni viiekordset elamut ja alajaam. Linnavalitsuse hinnangul ei ole sellel olulist keskkonnamõju, mistõttu keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti algatamata, selgub linnavalitsuse korralduse eelnõust.

Detailplaneeringus tehakse ettepanek muuta 2004. aastal kehtestatud Paljassaare ja Russalka vahelise rannaala üldplaneeringut, muutes Bensiini tänava, Narva maantee, Filmi tänava, Petrooleumi tänava ja Põhjaväila vahelise ala osa juhtotstarvet, hoonestusviisi ja lubatud täisehituse protsenti.

Tallinna Kesklinna linnaosa halduskogu kiitis juunis heaks Petrooleumi 6/Nafta 1 kinnistu detailplaneeringu, mis annab võimaluse rajada Kadriorgu uus keskus. Kinnistu pindala on 45.874 ruutmeetrit. Planeeringu koostamise algatamist taotles 2008. aasta detsembris SRV Kinnisvara.

Varasema info kohaselt kavatseb arendaja SRV Kinnisvara keskuse ehitust alustada 2012. aasta lõpus. SRV Kinnisvara projektijuht Ülar Hallikivi ütles juunis BNS-ile, et kavas on ehitada multifunktsionaalne keskus, kus on omavahel integreeritud kaubandus, teenused ja vaba aja veetmise võimalused. "Oleme kaalunud spaa rajamist, kino," selgitas ta.

Hallikivi sõnul on Petrooleumi 6/Nafta 1 kinnistu omanikuks Tristania OÜ, kellega SRV Kinnisvara on sõlminud lepingu arendustegevuseks. Krediidiinfo andmeil kuulub Tristania Küprosel registreeritud firmale Potagonia Limited. Ettevõtte juhatuse liikmed on Elena Kennedy ja Aleksandrs Reznikovs.

Tristania sai möödunud aastal 129 miljonit krooni kasumit võrreldes aasta varasema 759.110 kroonise kahjumiga, selgub ettevõtte majandusaasta aruandest. Kasum tuli peamiselt kinnisvarainvesteeringute õiglase väärtuse kasvamisest 136,2 miljoni krooni võrra.

Tristania bilansimaht oli möödunud aasta lõpul 313,6 miljonit krooni võrreldes aasta varasema 147,6 miljoni krooniga. Bilansis on aastaga ümber klassifitseeritud 98,5 miljoni kroonise soetusmaksumusega maa materiaalse põhivara hulgast kinnisvarainvesteeringuks ning see ümber hinnatud.

Laenukohustusi oli Tristanial aastavahetusel kokku 138,5 miljonit krooni. Emaettevõttelt Potagonia Limited oli Tristania võtnud laenu 5,72 miljonit eurot intressimääraga viis protsenti ja tähtajaga 2013. aasta alguses. Sampo Pangalt oli võetud laen summas 3,25 miljonit USA dollarit ja tähtajaga tänavu aprillis. OÜ-lt Baltic Petroleum võetud viieprotsendilise intressiga 11 miljoni kroonise laenu tähtaeg on 2017. aasta veebruaris.