Elering sõlmis Wärtsiläga avariielektrijaama ehituslepingu


BNS 29.06.2011

Elektrisüsteemihaldur Elering ja Wärtsilä Finland Oy sõlmisid kolmapäeval ligi 130 miljonit eurot maksva ehituslepingu 250-megavatise avariireservelektrijaama rajamiseks Kiisale.

Jaam valmib kahes osas, esimene plokk alustab tööd 2013. aasta kevadel ja teine 2014. aasta sügisel, teatas Elering.

Igapäevaselt elektrijaam elektrit ei tooda ja elektriturul ei osale. Jaam käivitatakse juhul, kui ühenduste või tootmisvõimsuste avariide korral on see tarbijate elektrivarustuse tagamiseks vajalik.

Eleringi kohustus on asendada elektrisüsteemi seadme rikke tõttu tekkiv võimsuse puudujääk vähemalt 15 minutiga. Wärtsila teatel saab nende jaama tööle panna 10 minutiga. Uue jaama võimsus moodustab kuuendiku Eesti tipukoormusest, näiteks võimaldab see avarii korral katta suure osa kogu Tallinna talvisest elektritarbimisest.

Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi ütles, et Eesti esimene enda avariireservelektrijaam suurendab oluliselt tarbijate elektriga varustatuse kindlust erinevates kriitilistes olukordades. "Avariielektrijaam annab kindlustustunde, et Eestis asuvate tootmisvõimsuste ja ühendustega on Eesti tarbijate elekter tagatud igal ajahetkel rahuldavalt vähemalt kuni 2023. aastani," lisas Veskimägi.

Jaam on võimeline töötama nii diislikütusel kui maagaasil. Kohapeale rajatava vedelkütusehoidlaga tagab Elering teate järgi piisava kütusesaadavuse ka kõige ekstreemsemates situatsioonides. Olukordades, kus gaasi on saadaval vajalikul määral, kasutatakse seda kütusena kui keskkonnasõbralikku ja soodsama hinnaga alternatiivi, märkis Elering. Wärtsila nimetas jaama põhikütuseks just maagaasi.

Eleringi tellitud uuringu kohaselt on avariielektrijaama rajamiseks sobivaim koht Kiisa 330-kilovoldise alajaama piirkond. Selle piirkonna eelisteks on Kiisa alajaama tugevad ühendused kõrgepingeliinide kaudu teiste sõlmalajaamadega üle Eesti. Tänu tugevatele ühendustele Harjumaa ja Tallinna alajaamadega aitab planeeritav avariireservelektrijaam tõsta ka Eesti suurima tarbimisega piirkonna varustuskindlust.

Wärtsilä on Eestis tegutsenud alates 2005. aastast, müües tooteid ja pakkudes teenuseid kogu Balti piirkonna klientidele. Wärtsilä on teate kohaselt 168 riigis üle maailma ehitanud 4500 elektrijaama, mille elektritootmisvõimsus on kokku enam kui 47 gigavatti.