Valmis 134-miljoniline Valga vee- ja kanalisatsiooniprojekt

BNS 18.10.2006

Lõplikult on valminud kaks aastat kestnud Valga vee- ja kanalisatsioonivõrgu laiendamise projekt, mille kogumaksumuseks oli 134 miljonit krooni.

Peatöövõtja Merko Ehitus AS ehitas Valga linnas 27 kilomeetrit veetorustikku ja sama palju isevoolset kanalisatsioonitorustikku. Lisaks ehitati kolm kilomeetrit survekanalisatsioonitorustikku, kuus kilomeetrit sadeveetorustikku ning kuus kanalisatsiooni ülepumplat.

Samuti ehitati 1050 uut ja renoveeriti 300 olemasolevat veetorustiku majaühendust ning ehitati 1180 uut ja renoveeriti 145 olemasolevat kanalisatsioonitorustiku majaühendust.

Valga linna 14.700 elanikust on projekti tulemusel ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetud ligikaudu 90 protsenti.

Projekti rahastasid Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond, Eesti riik, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, AS Valga Vesi ja Valga linn.