Eesti Energia andis lõpliku kinnituse elektrijaama ehitamiseks


BNS 27.06.2011

Eesti Energia andis Alstomi kontsernile lõpliku kinnituse uue põlevkivil töötava elektrijaama ehitamiseks Narva lähistele.

Eesti Energia pressiesindaja Marina Bachmann kinnitas BNS-ile, et ettevõte andis lõpliku kinnituse Alstomile vahetult pärast seda, kui ehituse käivitamisele oli ülemöödunud nädalal omapoolse heakskiidu andnud Eesti Energia nõukogu.

Eesti Energia sõlmis Alstomi konsortsiumiga kuni kahe plokiga uue elektrijaama ehituslepingu tänavu jaanuaris. Lepingu sõlmimine võimaldas Alstomil alustada ehitust ettevalmistavate töödega. Alstom on Narva lähistel valmistanud ette ehitusplatsi, kaevetööde ja elektrijaama vundamentide ehitamisega saab alustada selle aasta lõpus. Selle ajani käivad projekteerimistööd.

Alstom rajab Eesti Energia tellimusel kuni kaks 300-megavatist keevkihttehnoloogial põhinevat energiaplokki, mille kütuseks on põlevkivi ja kuni 50 protsendi ulatuses biokütus. Teise ploki rajamise peab Eesti Energia otsustama tuleval aastal.

Uue elektrijaama maksumus on ligi miljard eurot, mis teeb sellest suurima investeeringu energeetikasse alates Eesti taasiseseisvumise ajast.

Uue põlevkivielektrijaama rajamisel on sõlmküsimuseks piisava tootluse tagamine projektile. Algselt kavatses valitsus tagada projektile tootluse, makstes toetust Eesti Energiale, kuid kuna heakskiidu saamine sellele kavale Euroopa Komisjonilt muutus ebakindlaks, loobus valitsus sellest ja nüüd on kavas Eesti Energia toetamine tasuta saastekvootidega. Ka selle plaanile tuleb saada Euroopa Komisjoni toetus.