Tallinn algatas mais avatud Mustamäe turu planeeringu koostamise


BNS 27.06.2011

Tallinna linnavalitsus algatas eelmisel kolmapäeval toimunud istungil Mustamäe linnaosas endise Kännu Kuke restorani juures tänavu mai keskel avatud turu detailplaneeringu koostamise.

Linnavalitsuse korralduse järgi on E. Vilde tee 75a kinnistu ja lähiala detailplaneeringu eesmärk muuta E. Vilde tee 73b ja E. Vilde tee 75a kinnistute piire, määrata E. Vilde tee 75a krundile ehitusõigus nelja ühekorruselise turuhoone rajamiseks ning lahendada maa-ala heakorrastus, haljastus, juurdepääsud, parkimine ja tehnovõrkudega varustamine.

Mullu juunis rääkis toonane Mustamäe linnaosa vanem Lauri Laats BNS-ile, et turu rajamistööd võiksid alata 2010. aasta oktoobris. Mustamäe linnaosavalitsus esitas turukompleksi rajamiseks detailplaneeringu algatamise taotluse mullu oktoobris. Laats ütles siis BNS-ile, et ehitustegevust detailplaneeringu menetlemine ei sega. Turu ehitus algas eelmise aasta novembris.

Tallinna pressiteenistuse Mustamäe turu avamise teate põhjal avati esimeses etapis ainult väliturg, kus tänavu saab kaubelda kuni oktoobri lõpuni. Teise etapina kavandatavad turuhooned loodetakse maikuu teate järgi valmis saada järgmiseks kevadeks.

Mustamäe turu projekteeris WSP Talone OÜ, turu reovee-, sadevee- ja joogiveetrassid ehitas AS Viimsi Keevitus, elektri- ja sideliinid paigaldas AS KH Energia-Konsult. Marble OÜ paigaldas teekatted ja sillutise ning Tabasalu Meistrid OÜ ehitas väliletid.

Mustamäe turu maksumuseks on arvestatud umbes miljon eurot, millest esimeseks etapiks kulus alla 450.000 euro.

Seni kasutati E. Vilde tee 75a asuvat linna kinnistut tasulise parklana.