Tondi tänava algusse plaanitakse ärihooneid


Pressiteade 22.06.2011

Tallinna linnavalitsus algatas Tondi tn 6, Tondi tn 8, Tondi tn 8a, Tondi tn 10 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu koostamise, eesmärgiga luua võimalused alale kuni 8-korruseliste ärihoonete ehitamiseks.

Tondi Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on määrata ehitusõigus alale kahe kuni 8 maapealse ja 3 maa-aluse korrusega ning kahe kuni 6 maapealse ja 3 maa-aluse korrusega ärihoone ehitamiseks, Tondi tn 8a krundil asuvad hooned on säilitatakse. Planeeritava maa ala suurus on 1,18 ha.

Tondi tn 6 ja 8 katastriüksustel asub bensiinitankla ja kasiino, Tondi tn 8a kinnistul asuvad kolme- ja ühekorruseline hoone ning abihoone. Tondi tn 10 kinnistu ja riigi omandis olevad maatükid on hoonestamata.

Planeeritava maa-ala kontaktvöönd on polüfunktsionaalne. Seal asuvad korterelamud, kaubandusettevõtted ja bürood. Planeeritavast alast teisel pool Tondi tänavat asub Pärnu maantee ja Tondi tänava nurgal piirkonna linnaehituslik dominant – 15-korruseline äriruumidega elamu.

Kuna planeeritav ala asub linna olulise magistraali ääres ning Tondi tänava ja Pärnu maantee ristmiku läheduses, planeeritakse ala Pärnu maantee poolsesse ossa kuni 8 korruselised hooned. Pärnu maanteest kaugemale jäävatele kruntidele planeeritakse kuni 6-korruselised hooned.

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles Holdlander OÜ. Detailplaneeringu eskiisi koostas K-Projekt AS.