Randvere tee Tallinnas uuendab 1,6 miljoniga Teede REV-2


BNS 22.06.2011

Tallinna linnavalitsuse riigihanke Randvere tee uuendamiseks lõigul Kummeli teest linna piirini võitis Teede REV-2, kes küsis tööde eest 1,64 miljonit eurot.

Tööd tuleb lõpetada selle aasta augusti lõpuks.

Hange sisaldab teedeehituslikke töid, veevarustuse ja kanalisatsiooni rekonstrueerimist, tänavavalgustuse rekonstrueerimist, sidekanalisatsiooni rajamist, elektrikaabelliinide rekonstrueerimist, foorjuhtimise rajamist ning haljastus- ja liikluskorralduslikke töid.

Samuti on Tallinn sõlminud lepingu Akadeemia tee ja Paldiski maantee vahelise ajutise kergliiklustee rajamiseks vanale raudteetammile. Tööd teeb 269.000 euro eest Baltifalt.