Lembit Vali: praeguse hinna juures pole Muuga pumpelektrijaam tasuv


BNS 21.06.2011

Muugale pumphüdroakumulatsioonijaama ehitust kavandava OÜ Energiasalv juhatuse liikme Lembit Vali sõnul vajab jaam investeeringutoetust, kuna elektri praeguse börsihinna põhjal pole projekt tasuv.

Energiasalv tegeleb hetkel projekti keskkonnamõjude hindamise ja detailplaneeringuga ning samal ajal erinevate investeeringu toetusskeemide otsimisega.

"Puhtalt elektri tänase börsihinna põhjal projekt ei ole tasuv ja tuleb leida teid investeeringutoetuse saamiseks," ütles Vali BNS-ile.

Ta selgitas, et ükski elektrijaama projekt ei ole praegu puhtalt turule orienteerituna tasuv ja nõuab investeeringutoetust. "Börsil kujuneb elektri hind muutuvkulude põhjal."

Rahastamise lahendumisel korraldab Energiasalv rahvusvahelise hanke ehituse korraldaja leidmiseks, kelle ülesanne on projekti eri osadele projekteerija ja ehitaja leidmine ning järelvalve korraldamine.

Eelmisel nädalal toimus Muuga pumphüdroakumulatsioonijaama keskkonnamõjude strateegilise hindamise programmi ja detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu.

Arutelul väljendasid kohalikud elanikud muret ranna erosiooniprotsesside üle ja ka kumuleeruva müra ja tolmu üle, märkis Vali. Elanike mure põhjuseks on Vali sõnul naabruses asuva kivisöe terminaliga kaasnevad müra ja tolm, kuigi keskkonnamõjude hinnangu kohaselt probleeme ei pidanuks olema.

Pumphüdroakumulatsioonijaama keskkonnamõjude strateegilise hindamise protsess on Vali selgitusel tegelikult juba alanud ja läbi on viidud meres toimuvate protsesside kevadised mõõdistamised. Lõplikult valmib keskkonnamõjude hindamise aruanne tuleva aasta alguses ja eeldatavasti läheb kinnitamisele sama aasta mais. Keskkonnamõjude strateegilise hindamise läbiviijaks on AS Ramboll Eesti.

Detailplaneeringu viib läbi Linnaruumi OÜ ning eskiis koos raudteelahendusega on Jõelähtme vallale esitatud ja 16. juuni avalikul arutelul eskiisile erilisi märkusi Vali sõnul ei olnud. Detailplaneeringu lõplikuks vormistamiseks tuleb ära oodata keskkonnamõju hindamisest tulenevad nõuded. Planeering läheb eeldatavalt kinnitamisele järgmise aasta suvel, märkis Vali.

Esialgse kava kohaselt rajatakse Muuga sadama territooriumile kuue aasta jooksul graniiti süvendid, kuhu ehitatakse pumphüdroakumulatsioonijaam. Maapealseid ehitisi planeeritakse 10, sealhulgas 80 meetri kõrgune maa-alust šahti teenindav tõstetorn.

Muuga lahte rajatavast veehaardest lastakse merevesi 500 meetri sügavusel maa sees asuvatesse elektrijaama turbiinidesse ja seejärel maa-alustesse mahutitesse. Maa-alused mahutid on plaanitud sellise suurusega, et jaam saaks töötada järjest 12 tundi. Kui mahutid on täis, tuleb neisse lastud vesi tagasi maapinnale pumbata.

Maa-aluse elektrijaama nimivõimsuseks on kavandatud kuni 500 megavatti. Pump-hüdroakumulatsioonijaam töötaks elektrisüsteemi tasakaalustajana ja tuuleparkide töö reguleerijana.