Tallinn võtab vastu Kadrioru Georg Witte supelsalongi planeeringu


BNS 14.06.2011

Tallinna linnavalitsus kavatseb kolmapäevasel istungil vastu võtta Narva maantee 80 kinnistu detailplaneeringu, millega arendaja tahab korda teha Kadriorus asuva 1870. aastal ehitatud Georg Witte supelsalongi vannimaja ja majandushoone ning ehitada selle ümber korterelamuks.

Planeeringuga luuakse võimalus arhitektuurimälestiseks tunnistatud hoonete rekonstrueerimiseks ning neile maa-aluse ja kuni nelja maapealse korrusega juurdeehituse rajamiseks. Juurdeehitusega liidetakse kõik hooned üheks tervikuks. Sisehoovis ühendatakse olemasolev hoone ja juurdeehitus klaaskatusega. Hoonesse on kavandatud kokku kuni 17 korterit.

Witte supelsalong on ühekorruseline puithoone. Supelsalongi vannimaja esindab Tallinna lähistel ja Kadriorus 19. sajandi teisel poolel laialdaselt levinud merekuurordi puitarhitektuuri. Hoone seisukord on halb, selgub linnavalitsuse korralduse eelnõust.

Krundil asuv endine majandushoone on ehitatud samuti 1870. aastal ning on Witte supelsalongi hooneteansambli osa. Supelsalongi majandushoone on neoklassitsistlikus stiilis fassaadidega kivihoone, mis asub supelsalongi vannimaja kahe tiiva vahel. Hoone seisukord on rahuldav.

Planeeritava maa-ala suurus on 0,31 hektarit.

Narva maantee 80 kinnistu kuulub OÜ-le Kadrioru Kinnisvara.

Planeeringu koostamise algatamist taotles 2006. aasta septembris AS Regius Grupp. Planeeringu koostamise õiguse üleandmiseks sõlmisid tänavu mais lepingu Tallinna linnaplaneerimise amet, arhitekt Martin Aunin ja Kadrioru Kinnisvara. Detailplaneeringu koostamise algatas linn 2010. aasta veebruaris.

Linnavalitsus kavatseb lisaks kolmapäeval kehtestada Põhja-Tallinnas Pelgurannas asuva Kari 24 kinnistu detailplaneeringu, mis näeb ette 0,34 hektari suurusel planeeringualal asuva kinnistu sihtotstarbe muutmise tootmismaast elamumaaks ja kinnistule ehitusõiguse määramise ühe maksimaalselt 41 korteriga kuni viie maapealse ja ühe maa-aluse korrusega kortermaja ehitamiseks.

Kari 24 kinnistu detailplaneeringu koostamist taotles 2004. aasta oktoobris kinnistu omanik Kuldkuu Investeeringute AS.