Stockmanni kaubamaja kavandab laienemist


BNS 14.06.2011

Tallinna linnavalitsus otsustab kolmapäevasel istungil detailplaneeringu algatamise Stockmanni kaubamaja ja parkimismaja laiendamiseks võimaluste loomiseks.

Liivalaia tänav 49/53 / Maakri tänav 25/27 kinnistu ja Liivalaia tänav 51 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamiseks tegi taotluse Stockmann Oyj Abp Eesti filiaal. Planeeritava maa-ala suurus on 1,76 hektarit, teatas linnavalitsus.

Detailplaneeringuga soovitakse luua võimalused ühe maa-aluse ja viie maapealse korrusega parkimismajale nelja korruse peale ehitamiseks ning maa-aluse ja kuue maa-pealse korrusega kaubamajahoonele kuni kuue maapealse ja ühe maa-aluse korrusega juurdeehituse rajamiseks. Planeeritava juurdeehituse kõrgus maapinnast on kuni 29 meetrit.

Praegu on Stockmanni kaubamaja parkimismajas 405 parkimiskohta. Ümberkorraldustega kavandatakse juurde 119 parkimiskohta.

Detailplaneeringu eskiisi koostas K-Projekt AS. Peale vastuvõtmist korraldab kesklinna valitsus planeeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks avaliku arutelu.