Harku järve naabrusesse võib tulla elamurajoon


BNS 14.06.2011

Tallinna linnavalitsus otsustab oma selle nädala istungil Harku järve ja Rannamõisa tee vahelisele alale korterelamurajooni kavandava detailplaneeringu algatamise.

Rannamõisa tee 1a kinnistu ja selle lähiala detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on luua võimalused rajada alale kolm kuni neljakorruselist ärihoonet ning 18 kuni kolmekorruselist, kokku maksimaalselt 324 korteriga elamut. Planeeritava maa-ala suurus on 11,5 hektarit, teatas linnavalitsuse pressiteenistus.

Planeeritaval maa-alal asub 90 protsenti elamumaa ja 10 protsenti ärimaa sihtotstarbega Rannamõisa tee 1a kinnistu, mille kaasomanikeks on Tallinna Kaubamaja Kinnisvara AS ja OÜ NCC Elamuarendus. d.

Tallinna üldplaneeringu kohaselt on planeeringuala juhtotstarve väikeelamute ala ehk mõeldud põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, kuid vastavalt koostatavale Pikaliiva asumi struktuurplaanile on piirkond määratud kuni kolmekorruseliste mitme korteritega elamute alaks.

Detailplaneeringu eskiisi kohaselt on eluhoonete kavandamisel lähtutud põhimõttest tagada ühtlaselt jaotatud hoonestus ning igale elamugrupile oma siseõu, kuhu on kavandatud laste mänguväljakud. Planeeringuala loodekülge jäävatesse metsatukkades kavandatakse puhkealad ning Pikaliiva tänava äärde kaherealine puiestee.

Detailplaneeringu eskiisi koostas K-Projekt AS. Peale algatamist korraldab Haabersti linnaosa valitsus detailplaneeringu eskiisi ja lähteseisukohtade tutvustamiseks avaliku arutelu.