Pärnu linnavalitsus algatas kolme mahuka planeeringu koostamise


BNS 13.06.2011

Pärnu linnavalitsus algatas oma esmaspäevasel istungil kolme mahuka planeeringu koostamise, kõigi planeeringute maa-ala hõlmab rohkem kui kolme hektarit.

Fortum Termest AS-i avalduse alusel algatas linnavalitsus Niidu tänava, Kase tänava, Liblika tänava ja Vana-Savi tänava vahelise kvartali detailplaneeringu koostamise. Taotleja eesmärgiks on Vana-Savi 7, Vana-Savi 11 ja jätkuvalt riigi omandis oleva maa liitmine üheks krundiks, millel arendada tootmistegevust energiamahukas valdkonnas nagu saematerjali kuivatamine, puidu, turba ja muu taimse kütuse kuivatamine ja briketeerimine või graanuliteks pressimine.

Planeeringuala suurus on ligi 3,1 hektarit ja see asub Pärnu Rääma linnaosas Niidu ettevõtluspiirkonnas.

Samas piirkonnas algatas linnavalitsus OÜ VH Transport avalduse alusel Vana–Savi tänav 2 kinnistule detailplaneeringu koostamise. Taotleja eesmärgiks on rajada krundile puidukuivati. Detailplaneeringu koostamise käigus soovitakse välja selgitada võimalikud ehitusmahud ja määrata kruntidele ehitusõigus.

Detailplaneeringu ala suurus on ligi 3,5 hektarit.

Ühtlasi algatas linnavalitsus Lao Investeeringud OÜ avalduse alusel Papiniidu tänav 5 kinnistule detailplaneeringu koostamise. Planeeringuga on kavas jagada kinnistu omanike vahel kolmeks krundiks, kaheks ärimaa ja üheks transpordimaa juhtotstarbega krundiks.

Planeeringuala suurus on 3,3 hektarit, see asub Pärnu kesklinna linnaosas Papiniidu ettevõtluspiirkonnas. Pärnu linna üldplaneering näeb alale äri- ja tootmismaa juhtfunktsiooni, mida planeeringuga ei ole kavas muuta.