Maanteeamet laseb ümberehitada Tartu–Põvvatu teelõigu


BNS 07.06.2011

Maanteeamet kuulutas välja hanke Tartu-Räpina maantee Tartu-Põvvatu teelõigu ümberehituseks kilomeetritel 3,12–6,07.

Hanke raames peab pakkuja koostama Tartu linna ja Tartu idapoolse ringtee kilomeetritel 3,12–6,07 asuva lõigu projekti. Samuti tuleb pakkujal korrigeerida Idaringtee ja Põvvatu vahelise lõigu projekt ning antud teelõik ümber ehitada. Lisaks peab hankevõitja koostama tööprojekti ning ehitama juurdepääsutee AS Tarmeko tootmishoonete kompleksile.

Pakkuja viimase kolme majandusaasta netokäive peab olema olnud igal majandusaastal vähemalt 4,5 miljonit eurot käibemaksuta.

Kvalifitseerumiseks peab pakkuja viimase viie aasta jooksul olema ehitanud või remontinud vähemalt kahte tee ehitus- või remonditöö objekti maksumusega 2,5 miljonit eurot käibemaksuta.

Tööde kestvus kokku on 13 kuud.

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 12. juuli.