Riik kavatseb tänavu läbi viia ka Kurna eritasandilise ristmiku hanke


BNS 06.06.2011

Maanteeamet loodab selle aasta jooksul Tallinna ringtee uuendamise suurprojekti raames läbi viia ka Kurna eritasandilise ristmiku ehitushanke.

Maanteeamet on Tallinna ringtee kolme esimese suurema objektina välja toonud Luige, Kurna ja Juuliku eritasandilised ristmikud. Luige ristmiku ehitushanke käivitas maanteeamet tänavu aprillis.

Järgmine päevakorda tulev suurem objekt Tallinna ringteel on Kurna eritasandiline ristmik, millega tahab maanteeamet jõuda ehituslepinguni veel selle aasta numbri sees, selgitas BNS-ile maanteeameti pressiesindaja Allan Kasesalu. Juuliku eritasandilise ristmiku käekäik selgub siis, kui Luige ja Kurna ristmiku lepingutega on selgus olemas.

Tallinna ringtee ja Tallinna–Paldiski maantee uuendamise projekt hõlmab kokku 60 kilomeetri jagu teed. Projekt näeb ette nii Tallinna ringtee kui ka Tallinna–Paldiski maantee laiendamise neljarajaliseks esimese klassi maanteeks, olemasolevate viaduktide ja sildade ümberehitust, uute eritasapinnaliste liiklussõlmede, kogujateede ning jalakäijatele ja jalgratturitele kergliiklusteede ehitust.

Uue tee orienteeruv hind on praegu hinnangu järgi 5,5–6 miljonit eurot ühele kilomeetrile ehk kokku kuni 360 miljonit eurot.

Tallinna ringtee rekonstrueerimise vajadus tuleneb Tallinna linna ja lähialade väga kiirest arengust, mistõttu liiklus ringteel kasvab keskmisest kaks korda kiiremini. See mõjutab oluliselt põhimaanteede ja sadamate vahelist transpordiühendust ning liiklusohutust sellel teel, kirjutab maanteeamet kodulehel.

Teede eelprojekteerimine on lõppfaasis, tehnilised lahendused on valmis, vajalikud uuringud on läbi viidud, selgitas maanteeamet. Projektkiiruseks on uuendatavatel teedel 100 kilomeetrit tunnis ja lubatud suurimaks sõidukiiruseks on planeeritud 90 kilomeetrit tunnis, kuna tegemist on asustatud piirkonnaga. Praeguse kaheksa meetri laiuse asfaltkattega tee asemele on kavas rajada 22 meetri laiuse asfaltkattega ja eraldusribaga tee. Osa projektist on praegu veel rahalise katteta.