Narva linnale annab veemajandusprojekti jaoks laenu Nordea


BNS 06.06.2011

Narvale annab linna veemajanduse projekti kaasfinantseerimiseks laenu Nordea Pank.

Narva võtab laenu linna veepuhastusjaama ja veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise investeerimisprojekti kaasfinantseerimiseks summas 11,05 miljonit eurot aastatel 2011–2015.

Hankele laekus tähtajaks kokku kolm pakkumist. Nordeaga sõlmitud hankelepingu maksumus on 975.124 eurot, hankelepingu täitmise tähtpäev on 2021. aasta 25. mai.

Varasema info kohaselt võitis Narva ja Narva-Jõesuu linna veefirma AS Narva Vesi hanke Narva linna ühisveevarustuse-, kanalisatsiooni- ja sadeveetorustike projekteerimiseks ja ehituseks mais 14,16 miljoni euroga Water Ser Ehitusjuhtimine OÜ, Water Ser AS-i ja OÜ Astlanda Ehitus ühispakkumine.