Ehitajad heidavad RKAS-ile ette Vaeküla kooli projekti vigu


BNS 06.06.2011

Lääne-Virumaal Sõmeru vallas asuva Vaeküla kooli hoonekompleksi ehitajate Facio Ehituse AS ja Elinord Ehitus OÜ teatel saatsid ettevõtted möödunud nädala reedel Riigi Kinnisvara AS-ile (RKAS-ile) teate kooli ehitustööde peatöövõtulepingu lõpetamise kohta, kuna ehitusprojektis oli olulisi puudusi.

Riigi Kinnisvara AS (RKAS) teatas nädalavahetusel, et lõpetas möödunud nädala reedel töövõtulepingu OÜ Elinord Ehitus ja Facio Ehituse AS-i konsortsiumiga Lääne-Virumaal Sõmeru vallas asuva erivajadustega laste Vaeküla kooli hoonekompleksi ehitamiseks seoses lepingu tingimuste olulise rikkumisega. RKAS-i teatel selgus, et töövõtja ei suuda järgida ei ajagraafikus ega ehituslepingus sätestatud tähtaegu ning ehitaja mahajäämus ajagraafikust on hinnanguliselt viis kuud.

Ehitusettevõtted teatasid esmaspäeva hommikul, et ettevõtete tellitud eksperthinnangud on kinnitanud tõsiseid vigu riigihanke aluseks olnud projektdokumentatsioonis, mis on koostatud eelnevaid ehitusuuringuid ja ekspertiise läbi viimata ning kiirustades.

Stalinismi perioodil ehitatud koolihoonete vundamentide, seinte ja vahelagede kandevõime on Facio ja Elinordi väitel osutunud ebapiisavaks ja need vajavad olulist tugevdamist. Projekteerimisel pole ettevõtete väitel kontrollitud radoonitaset, mis kohati ületab piirnormi kuni kümme korda ning on õpilastele ohtlik.

Ehitajate väitel oleks lisarahavajadus projektivigade parandamiseks oleks olnud kuni kümme protsenti lepingu hinnast, ligikaudu 350.000 eurot. RKAS ning Elinord Ehitus OÜ ja Facio Ehituse AS sõlmisid ehitustööde töövõtulepingu Lääne- Virumaal Sõmeru vallas asuva Vaeküla kooli ehitustöödeks summas 53,1 miljonit krooni (3,4 miljonit eurot) möödunud aasta 14. juunil. Ehitustööd pidid esialgse ajakava kohaselt lõppema käesoleva aasta 21. juuliks.

RKAS on ehitajate väitel tunnistanud projekteerimisvigu, kuid keeldunud ehitustööde tähtaja pikendamisest ja muudatustööde finantseerimisest. "Selles olukorras ei saa töövõtjad võtta endale vastutust ehitise kvaliteedi tagamise ja tähtaegse valmimise eest ning on otsustanud töövõtulepingu lõpetada," seisab ehitajate teates.

Varasema info kohaselt ütles RKAS-i ehitusjuhtimisosakonna juhataja Igor Gerasenkov nädalavahetusel, et RKAS on andnud ehitajatele võimalusi tööde teostamisel tekkinud mahajäämuse likvideerimiseks. "Kuid paraku ei esitatud meile mahajäämuse kõrvaldamiseks vajalikku tegevuskava ega rakendanud asjakohaseid meetmeid, mistõttu olime sunnitud lepingu lõpetama," lisas Gerasenkov.

RKAS-i tellimusel alustati pooleli olevale ehitusobjekti ekspertiisiga, mille käigus fikseeritakse selle täpne seisukord. Uue ehitaja leidmiseks kuulutatakse välja hange juuni lõpus.