Tallinna kesklinna ja Haaberstisse lisandub uusi kortermaju

BNS 17.10.2006

Tallinna linnavalitsus plaanib kolmapäeval algatada mitme detailplaneeringu koostamise, mis võimaldavad Kesklinna ja Haabersti linnaossa rajada uusi äripindadega kortermaju.
Linnavalitsus algatab kesklinnas asuvate Ravi tänav 13 ning Luha 18 ja 20 kinnistute detailplaneeringu koostamise. Ravi tänav 13 planeeringu koostamise eesmärk on määrata ehitusõigus kuni viiekorruselise äripinnaga korterelamu ja kuni neljakorruselise korterelamu ehitamiseks.

Planeeritav maa-ala asub Magasini ja Ravi tänava ristmikul, detailplaneeringu alal paikneb praegu kolm osaliselt põlenud ja amortiseerunud puitelamut ning kuurid. Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles 2004. aasta detsembris OÜ Pro Kinnisvara.

Luha 18 ja 20 kinnistutele on planeeritud kahe kuni kuuekorruselise äripindadega korterelamu ehitamine. Praegu paiknevad Luha 18 krundil amortiseerunud endine laboratooriumihoone ja katlamaja, Luha 20 krundil paiknevad üksikelamu ja abihoone. Olemasolevad hooned on kavas lammutada. Luha 18 kinnistu omanik on AS Elias ja Luha 20 kinnistu omanik OÜ Larinello.

Lisaks algatab linn Paldiski maantee 125 ja Sirge tänav 4 kinnistute detailplaneeringu koostamine. Planeeritava maa ala suurus on 0,7 hektarit.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Haabersti linnaosas paikneva Paldiski maantee 125 kinnistu jagamine, tekkivatele kruntidele ja Sirge 4 kinnistule ehitusõiguse määramine kuni viiekorruselise ärifunktsiooniga eluhoone ja kahe kuni kahekorruselise büroohoone rajamiseks. Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles 19. oktoobri 2005 avaldusega OÜ KIT Projekt.