Järvevana teel algab tunneli ehitus


Pressiteade 03.06.2011


Alates pühapäevast, 5. juunist suunatakse Järvevana tee liiklus Veerenni tänava ja veepuhastusjaama vahelisel lõigul Ülemiste järve poolsele, spetsiaalselt ümbersõiduks rajatud teelõigule. Ülejäänud osas jääb Järvevana tee liiklus vanale trassile. Veerenni tänavalt jääb avatuks parempööre Järvevana teele.

Uuel ümbersõiduks ehitatud teelõigul on kummaski suunas kaks sõidurada. Autojuhtidel palutakse pühapäeva hommikust alates hoolikalt jälgida liiklusmärke.

Vanal teelõigul lüüakse kopp maasse ja alustatakse 320 meetri pikkuse raudteealuse tunneli ehitust. Projekti kohaselt rajatakse Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimistööde käigus ka kergliiklustee tunnel Veerenni tänavalt Järvevana teele.

Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimise projekti koostas AS K-Projekt. Liiklussõlm hõlmab Peterburi teed, viadukti üle Tartu mnt, Tartu mnt ja Filtri tee vahelist lõiku ning tunnelit, mis kulgeb raudtee alt läbi Järvevana teele. Tallinna ühe olulisema liiklussõlme rekonstrueerimise 1,2 miljardi suurused kulud kaetakse kuni 75% ulatuses Euroopa Liidu ühtekuuluvusfondist, linna osalus on 25%. Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimise ehitustöid teevad erinevate lepingute alusel AS Nordecon, AS Merko Ehitus, AS Merko Infra, Tallinna Teede AS, AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg.