Tallinna volikogu kehtestas hipodroomi elurajooni detailplaneeringu


BNS 02.06.2011

Tallinna linnavolikogu kehtestas neljapäeval detailplaneeringu, mis võimaldab senise Tallinna hipodroomi alale rajada elurajooni.

Paldiski maantee 50 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamist taotles Alfa Property OÜ eesmärgiga leida hipodroomi väljakolimisel vabaks jäävale maa-alale uus kasutusfunktsioon, edastas linnavolikogu avalike suhete nõunik.

Detailplaneeringu kohaselt tuleb Merimetsa tee, Kolde puiestee, Sõle tänava ja Paldiski maantee vahelisele 18,9 hektari suurusele praeguse hipodroomi alale elurajoon. Kinnistust ligi poolele on kavandatud sotsiaalobjektid, sealhulgas lasteaed, perekeskus ja spordirajatised. Kavandatud hoonetest kõrgeim on kuni 13-korruseline äri- ja eluhoone, teised hooned on nelja- kuni kaheksakorruselised.

Nii nagu ruumilise ideelahenduse leidmiseks korraldati arhitektuurivõistlus, toimub see ka ala hoonestamiseks, teatas linnavolikogu. Seejuures peetakse silmas planeeringuala jäämist muinsuskaitseala vaatesektorisse ja vanalinna kaitsevööndisse, mis tähendab, et hoonestamisel tuleb tagada vanalinna silueti vaadeldavus.

Varasema info kohaselt algatas linnavalitsus detailplaneeringu ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise 2009. aasta augustis ning võttis K-Projekt AS-i koostatud planeeringu vastu eelmise aasta juunis. Detailplaneering oli avalikul väljapanekul 2010. aasta suvel ja sügisel, mullu 25. novembril toimus planeeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu.

Planeeringuvaidlusele lahenduse leidmiseks kutsus Harju maavanem tänavu 17. jaanuaril kokku planeeringu avalikul väljapanekul kirjalikke vastuväiteid esitanud isikute, planeeringu koostamist korraldava kohaliku omavalitsuse ja Harju maavalitsuse ühisnõupidamise ning andis 21. märtsil heakskiidu planeeringu edasiseks menetlemiseks.

Ettevõtja Jaan Manitski juhitava Alfa Property osadest kuulub Krediidiinfo andmeil 45 protsenti OÜ Grenster kaudu Manitskile, samuti 45 protsenti Rootsi elanikule Mats Helmer Stefanus Gabrielssonile ning 10 protsenti Hollandi elanikule John Fitzgerald Bootsmanile.