Eesti Energia nõukogu arutab uuesti elektrijaama ehituse käivitamist


BNS 01.06.2011

Kuigi Eesti Energia nõukogu esimehe Jüri Käo sõnul pole ettevõtte juhatusel takistusi uue elektrijaama ehituse käivitamiseks, hakkab nõukogu sama teemat kahe nädala pärast taas arutama.

Eesti Energia juhatuse esimees Sandor Liive ütles kolmapäeval BNS-ile, et nõukogu koguneb 16. juunil ja arutab lõpliku kinnituse andmist uue jaama ehitushanke võitnud Alstomile ehituse käivitamiseks.

Eesti Energia nõukogu arutas uue elektrijaama ehitusega seonduvat ka üle-eelmisel nädalal ja Käo ütles nõukogu koosoleku järel, et Eesti Energia käivitab ehitusprojekti vastavalt varem kinnitatud kavale ning jaama tehtava investeeringu tootluse tagab ettevõttele tasuta antav saastekvoot.

Algselt plaanis Eesti Energia uue elektrijaama rajamiseks kasutada riigiabi, kuid kuna Euroopa Komisjon asus seda plaani enne omapoolse hinnangu andmist põhjalikult analüüsima ja plaan ei pruugi realiseeruda, on Käo selgitusel mõistlikum edasi minna variandiga, kus riik annab investeeringu tootluse kindlustamiseks ettevõttele tasuta saastekvooti. Ka tasuta kvoodi jagamine elektritootjatele tuleb Euroopa Komisjoniga kooskõlastada.

Eesti Energial on aega lõpliku kinnituse andmiseks ehituse alustamise kohta Alstomile juunikuu lõpuni.

Eesti Energia rajab Alstomiga sõlmitud lepingu järgi Narva lähistel paikneva Eesti elektrijaama kõrvale kuni kahe 300-megavatise keevkihttehnoloogial energiaplokiga põlevkiviküttel töötava elektrijaama. Esimese energiaploki valmimistähtaeg on 2015, teise ploki rajamise otsustab Eesti Energia varasema plaani järgi 2012. aastal. Projekti maksumus on kahe ploki rajamisel ligi miljard eurot.