Tallinn võtab vastu Vabaõhumuuseumi tee ärihoone planeeringu


BNS 31.05.2011

Tallinna linnavalitsus kavatseb oma kolmapäevasel istungil vastu võtta Haabersti linnaosas asuva Vabaõhumuuseumi tee kinnistu planeeringu, millega linn annab ehitusõiguse kuni kaheksa korrusega äri- ja eluhoone ehitamiseks.

Linnavalitsuse korraldusega võetakse vastu Paldiski maantee 96a/Vabaõhumuuseumi tee 1 kinnistu detailplaneering, millega nähakse ette Haabersti linnaosas 1,02 hektari suuruse planeeringualal asuvale kinnistule ehitusõiguse määramine ühe kuni kaheksa maapealse korruse ja ühe maa-aluse korrusega äri- ja eluhoone ehitamiseks, selgus linnavalituse eelnõust.

Samuti on detailplaneeringuga lahendatud ala heakorrastus ja haljastus ning juurdepääsud, parkimine ja tehnovõrkude rajamine.

Planeeritav ala asub Haabersti linnaosas Paldiski maantee ja Vabaõhumuuseumi tee ristmiku vahetus läheduses. Planeeringuala kontaktvööndi ala piirneb põhjast Kopli lahega, idast Tuuleveski tänava, läänest Mõisapõllu tänava ja lõunast Tallinna loomaaiaga. Planeeritaval kinnistul asub praegu kahekorruseline ärihoone.

Hetkel on planeeritava ala maakasutuse juhtotstarbeks määratud ühiskondlike ja puhkeehitiste ala. Käesoleva detailplaneeringuga soovitakse planeeritava maa juhtotstarve muuta ühiskondlike ja puhkeehitiste alast ettevõtluse segahoonestusalaks, seega sisaldab detailplaneering kehtiva Tallinna üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Kinnistu detailplaneeringu koostamist taotles AS Nucleus. Detailplaneeringu koostas Linnaruumi OÜ.

Ühtlasi kavatseb linnavalitsus vastu võtta kesklinnas asuva 1,97 hektari suuruse maa-ala kohta koostatud Pärnu maantee 162 kinnistudetailplaneeringu, millega linn määrab krundile ehitusõigus kuni viie maapealse ja ühe maa-aluse korrusega õppehoone rajamiseks ja olemasolevale koolihoonele neljanda korruse peale ehitamiseks.

Kinnistul paiknevad Tallinna Ehituskooli peahoone, õppepolügoni hoone ning kolm ühekorruselist õppehalli. Kinnistu kuulub Eesti riigile.

Planeeringu esimeses etapis on kavas lammutada kahe maapealse korrusega õppepolügoni hoone ja kaks ühekorruselist õppehalli. Kolmas krundil asuv hall on kavas lammutada seoses raudteeäärse tänavalõigu rajamisega teises etappis.

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles Tallinna Ehituskool. Planeeringu koostas K-Projekt.

Tallinna linnavalitsus plaanib vastu võtta ka Männiku tee, Kraavi tänava ja Remmelga tänava vahelise kvartaliosa detailplaneeringu. Planeeringuga on kavas määrata ehitusõigus nelja kuni kahekorruselise ärihoone rajamiseks, ühe kuni nelja maapealse korrusega ärihoone ehitamiseks, kahe uue abihoone rajamiseks ning viie olemasoleva hoone laiendamiseks.