Võru vald kuulutas välja veevärgi ehitushanke


BNS 30.05.2011

Võru Valla Veevärk OÜ kuulutas välja Võru valla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimise ning laiendamise projekteerimise ja ehituse riigihanke.

Hange on jaotatud viieks osaks, millest esimene katab Puiga küla, teine Parksepa ja Väimela aleviku, kolmas Meegomäe küla ja Kose aleviku, neljas Võrumõisa ja Võlsi küla ning viies Kirumpää küla.

Pakkuja või konsortsiumi kolme eelmise majandusaasta netokäive peab olema kokku hanke esimese osa puhul vähemalt 21 miljonit krooni, teise osa puhul 72 miljonit krooni, kolmanda osa puhul 147 miljonit krooni, neljanda osa puhul 114 miljonit krooni ja viienda osa puhul 42 miljonit krooni.

Puiga külas on kavas rekonstrueerida üks reoveepuhasti, 1000 meetrit survetorustikku ja 1400 meetrit isevoolset kanalisatsioonitorustikku. Pakkuja peab esitama pakkumise osale 9000-eurose tagatise finantsasutuse garantiina või rahas.

Parksepa ja Väimela alevikus on kavas rajada neli reoveepumplat ja ühe pumpla automaatika ning rekonstrueerida 4400 meetrit survetorustikku, 8300 meetrit isevoolset kanalisatsioonitorustikku ja 1000 meetrit survekanalisatsioonitorustikku. Teise osa tagatise summa on 15.000 eurot.

Meegomäe külas ja Kose alevikus on kavas rajada kümme reoveepumplat, 13.000 meetrit survetorustikku, 9000 meetrit isevoolset kanalisatsioonitorustikku ja 2000 meetrit survekanalisatsioonitorustikke, pakkumise osa tagatis on 20.000 eurot.

Võrumõisa ja Võlsi külas on kavas rajada üheksa reoveepumplat, 10.300 meetrit survetorustikku, 8400 meetrit isevoolset kanalisatsioonitorustikku ja 2500 meetrit survekanalisatsioonitorustikku, pakkumise osa tagatise summa on 18.000 eurot.

Kirumpää külas on kavas rajada kolm reoveepumplat, 2900 meetrit survetorustikku, 2500 meetrit isevoolset kanalisatsioonitorustikku ja 1800 meetrit survekanalisatsioonitorustikku, nõutud tagatise summa on 7000 eurot.

Pakkumisi saab esitada 7. juulini. Töid rahastatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.