Maanteeameti kahe maanteelõigu taastushankele tuli üks pakkumine


BNS 26.05.2011

Maanteeameti riigihankele Tallinna–Narva ja Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa maantee kokku 27,6 kilomeetri teekatete taastusremondi hankele tuli üks pakkumine.

Maanteeameti põhja regiooni eelarveosakonna juhataja asetäitja Liisi Kaal ütles neljapäeval BNS-ile, et pakkumise hanke tingimustele vastavuse hindamine võiks selguda nädala ajaga.

Hanke raames teostatakse taastusremonti Tallinn-Narva maantee kilomeetritel 17,3-40,3 ning Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee kilomeetritel 20,8-25,4. Mõlemal lõigul uuendatakse välimist sõidurada. Tööde alguskuupäevaks on kavandatud tänavu 20. juuni ja lõppkuupäevaks 1. november.

Pakkuja peab 2008–2010 majandusaasta jooksul olema ehitanud või remontinud vähemalt kolm tee ehitus- või remonditöö objekti, maksumusega vähemalt 12,5 miljonit krooni ilma käibemaksuta. Pakkuja peab olema teinud tööd sõlmitud lepingute ja hea tava kohaselt.

Lisaks peab pakkuja ajavahemikul 2006–2010 olema ehitanud katendi-konstruktsiooni asfaltbetoonist ülakihti teedel ja tänavatel vähemalt kolmel objektil, millest igaühe maht oli vähemalt 17.500 ruutmeetrit.