Tallinn võttis vastu Laki tänava ärihoone planeeringu


BNS 24.05.2011

Tallinna linnavalitsus võttis esmaspäevasel istungil vastu Mustamäe linnaosas asuva Laki tänav 11 kinnistu planeeringu, millega linn määrab krundile ehitusõiguse kuni 10 maapealse ja ühe maa-aluse korrusega ärihoone ehitamiseks.

Laki tänav 11 kinnistu suurus on 4875 ruutmeetrit. Lisaks antakse planeeringuga heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. Parkimine on lahendatud krundil neljakorruselises parkimismajas.

Kinnistul paikneb praegu administratiivhoone, trafoalajaam ja büroohoone. Planeeringulahenduse kohaselt kuuluvad olemasolevad hooned lammutamisele ning trafoalajaam planeeritakse ümber tõsta rajatavasse parkimismajja.

Planeeritava hoone paraadtreppide kõrvale kõrgendatud terrassile on kavandatud võimaliku restorani või välikohviku ala ja lipuväljak ning jalakäijatele ramp hoonesse. Krundi idanurgal asuv kõrghaljastusega ala on jätkuks kohviku-terrassidele ja lipuväljakule ning sinna on planeeritud ka hoone kasutajate puhkeala.

Uue hoone kujunduse idee peamiseks lähtekohaks on lihtsus, askeetlikkus ja funktsionaalsus nii nagu piirkonnas domineerivatel büroo-, lao- ja ärihoonetel. Välisviimistluses nähakse hoone fassaadis ette looduslähedasi materjale – liimpuitu ja kirgast klaasi, vertikaalset joont rõhutavaid heleda tellisviimistlusega pindu, seisab linnavalitsuse eelnõu seletuskirjas.

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles 2007. aastal OÜ Laki Kinnisvara. Detailplaneeringu koostas Linnaruumi OÜ.

Ühtlasi võttis linnavalitsus esmaspäeval vastu kesklinnas asuva 0,12 hektari suuruse maa-ala kohta koostatud Pärnu maantee 21 kinnistu detailplaneeringu, millega antakse ehitusõigus lisaks krundil olevale kuuekorruselisele hoonele veel ühe kuni kuue maapealse ja ühe maa-aluse korrusega korteritega ärihoone ehitamiseks.

Planeeringu koostamise algatamist taotles OÜ Jalgur. Detailplaneeringu koostas Linnaruumi OÜ.

Lisaks kehtestas linnavalitsus ka Sõpruse puiestee 157a kinnistule ehitusõiguse määramise kuni viie maapealse ja ühe maa-aluse korrusega ärihoone rajamiseks.