KIK kiitis heaks Pärnumaa tuulepargiprojekti


Pressiteade 23.05.2011

Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) juhatus kiitis heaks tuuleenergeetika arendamise projekti, mille tulemusena ehitatakse tuulepark Pärnumaale.

"Kokku püstitatakse kaks tuulegeneraatorit ning pargi eeldatav elektritoodang aastas on ligi 15000 megavatt-tundi," selgitas energeetika juhtivkoordinaator Siim Umbleja. "Rohelise investeerimisskeemi puhul on oluline projektide abil õhku paisatava süsinikdioksiidi koguse vähenemine ning antud juhul on selleks koguseks umbes 16000 tonni süsinikdioksiidi aastas," lisas ta.

Tuuleenergia OÜ projekti tulemusena rajatakse tuulikupark Pärnumaale Varbla valda. Investeeringutoetuse abil püstitatakse kaks kolmemegavatise võimsusega tuulikut ja rajatakse vajalik taristu. Tuulegeneraatorid peaksid olema töövalmis 2013 aasta lõpuks.

Vastavalt elektrituruseadusele riikliku investeeringutoetusega rajatud tuuleenergia elektritootmisüksused taastuvenergia toetust ei saa.

Tuulikupargi rajamist toetatakse Eesti ja Hispaania vahel sõlmitud saastekvoodi müügitehingu tulust ning investeeringutoetus on ligi 7,5 miljonit eurot.

Varasemalt on KIK läbi rohelise investeerimisskeemi toetanud tuuleparkide rajamist Virumaale.

Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus on juhtiv keskkonnaabi ja -investeeringute suunaja Eestis.