Tallinn soovib lähiaastatel rajada viis uut jäätmejaama


BNS 20.05.2011

Tallinna linna üheks eesmärgiks linna jäätmekava korraldamisel on lähiaastatel jäätmejaamade võrgustiku laiendamiseks rajada viis uut jäätmejaama.

Tallinna järgneva viie aasta jäätmekavast selgub, et praegune jäätmejaamade võrgustik ei ole linna hinnangul piisav, tagamaks elanikele mugavaid jäätmete üleandmise võimalusi. Piirkonniti jääb jäätmejaam liialt kaugele, keskmine kaugus jäätmejaamast on ligi 8,5 kilomeetrit.

Linna eesmärgiks on vähendada keskmist kaugust jäätmejaamast neljale kilomeetrile. Tallinn soovib selleks rajada täiendavad jäätmejaamad Rahumäe ja Pärnamäe kalmistute juurde, Mustamäele, Lasnamäele ja Haaberstisse.

Jäätmejaamade võrgustiku laiendamisega soovib linn eelkõige parandada eraisikute võimalusi liigiti kogutud jäätmete üleandmiseks.

Tallinnas opereerib praegu neli jäätmejaama aadressidel Artelli 15, Paljassaare põik 9a, Suur-Sõjamäe 31a ja Raba 40 ning lisaks on rajatud jäätmejaam Aegna saarele. Enamik neist asub seega linna äärealadel ning nende külastamiseks tuleb elanikel üldjuhul läbida pikk vahemaa. Elamupiirkondadele suhteliselt lähedal paikneb ainult Artelli jäätmejaam.

Ühe printsiibina uute jäätmejaamade rajamisel toob linn välja soovi valida elanikele kergemini ligipääsetavad asukohad.

Tallinna linna andmetel antakse enim jäätmeid üle Artelli ja Raba jäätmejaamades, 2009. aastal vastavalt 1530 ja 1330 tonni. Suur-Sõjamäe ja Paljassaare jaamades olid vastavad näitajad 480 ja 190 tonni.