Linnahalli naabrusse plaanitud jahisadama projekti takistab rahapuudus


BNS 20.05.2011

Kinnisvaraarendaja AS TTP pole plaani rajada Tallinna linnahalli kõrvale väikelaevade sadam päriselt maha matnud, kuid praegu seda rahapuudusel ei tule.

TTP nõukogu esimees Tiit Aava rääkis BNS-ile, et plaan oli sadam valmis ehitada 2011. aasta suvehooajaks. Tema sõnul taotles ettevõte selleks läbi Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) vahendeid jahisadama rajamise toetuseks summas 50 miljonit krooni piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetmest.

"Raha jagati 200 miljonit krooni, taotlusi esitati umbes 2,2 miljardi krooni ulatuses ehk üle 10 korra rohkem. Saime hindamiskomisjonilt küll positiivse hinde, aga seoses meetme väikese eelarvega said rahuldatud ainult seitse taotlust ja nende hulka me ei mahtunud. See oli ka üheks põhjuseks, miks kõik riigihanke pakkumised tagasi lükkasime, vastavalt hanke tingimustele oli meil see võimalus," selgitas Aava.

Ta lisas, et teiseks põhjuseks pakkumiste tagasilükkamiseks oli asjaolu, et kõik laekunud kolm pakkumist ületasid kavandatud eelarve piiri.

"Kokkuvõttes võib öelda, et momendil oleme selle üritusega ebaõnnestunud, mis aga ei tähenda, et me sellega edasi ei üritaks," lausus Aava. "Kuna jahisadam pole meie kliimavöötmes mitte raha teenimise, vaid raha raiskamise koht ja et me nii rikkad pole, et ligi 60 miljonit krooni lihtsalt maha visata, siis jätkame vahendite otsimist läbi EAS-i meetmete ja otse läbi Euroopa Liidu struktuurifondide."

"Samuti tegeleme sadama projektdokumentatsiooni optimeerimisega ehituskonstruktsioonide osas. Mingeid ajalisi horisonte me arusaadavalt välja käia ei saa," lisas ta.

Samasse piirkonda plaanitud hoonestuse rajamise algus sõltub Aava sõnul kinnisvaraturust või õigemini selle olemasolust. "Tegemist on ikkagi Eesti mõistes väga suure projektiga, mis nõuab seetõttu õnnestumiseks väga head ajastust," lausus ta.

Kuna hoonestuse maht on üle 100.000 ruutmeetri, siis on ainuüksi ehitusperiood Aava sõnul 2,5–3 aastat. "Seetõttu [ehituse] alustamise ja eriti valmimise koha pealt täna sõna võtta ei tahaks."

Ta lisas siiski, et ehitusluba on küll sel aastal väljastatud, aga ehitus ei alga ilmselt enne 2012. aastat.

Hoonestuse rajamise maksumuse kohta ütles Aava, et tegemist on kroonides kindlasti miljardiprojektiga.

Varasema info põhjal tegeles linnahalli kõrval asuvate Logi 8, 9 ja 10 kinnistute arendusega TTP sidusettevõte OÜ Logi Projekt, kes pidi kinnistutele rajama viis kuni kuuekorruselist äripindadega korterelamut, jahisadama ja kaldapromenaadi. 100-kohaline jahisadam koos jahtklubi hoonega pidi vastu võtma kuni 24-meetriseid purjekaid ja kaatreid.

Linnahalli kõrvale jahisadama rajamiseks kuulutas mullu mais hanke välja TTP asutatud MTÜ Vanalinna Jahisadam. Aava ütles toona BNS-ile, et mittetulundusühing loodi selleks, et eraldada üksteisest sadama ja korterelamute ehitus. Aava ütles siis, et projektdokumentatsioon näeb ette mahult 130-kohalise sadama rajamise ja hanke eeldatav maht on 50 miljoni krooni ringis. Ta märkis, et kaldapromenaad ei kuulu sadama hanke mahtu, vaid ehitatakse koos elamutega, kuna see pole tehniliselt teisiti võimalik.

Tallinna linnavalitsus võttis Logi tänav 8, 9 ja 10 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu vastu 2008. aasta juunis. Linnavolikogu kehtestas planeeringu 2010. aasta juunis.

Linnahalli naabruses asuvale mereäärsele 12,6 hektari suurusele alale oli planeeringu kohaselt lisaks sadamale plaanis rajada üks kuni kuuekorruseline äriruumidega korterelamu ning üks kuni viiekorruseline ärihoone, avalikult kasutatav rannapromenaad, teedevõrk ning haljastus.

Logi tänav 8 ja Logi tänav 10 kinnistud kuuluvad OÜ-le Logi Projekt, transpordimaa sihtotstarbega krundid ja Logi tänav 7 ning Logi tänav 9 kinnistu Tallinna linnale ja üks kinnistu AS-ile Tallinna Sadam. Lähialal paikneb praegu Tallinna Sadama loodekai tollitsoon, mis peaks tulevikus ümber korraldatama kruiisilaevade vastuvõtukohaks.

Kinnisasja omanik Logi Projekt kohustub rannapromenaadi koos haljastuse ja kaldakindlustusega ning välisvalgustuse ja vihmaveekanalisatsiooni pärast väljaehitamist linnale tasuta üle andma.