Riik plaanib sundvõõrandada kinnistu Topi liiklussõlme rajamiseks


BNS 18.05.2011

Valitsus plaanib neljapäeval heaks kiita 3,82 hektari suuruse Kärbi kinnistu sundvõõrandamise Saku vallas Jälgimäe külas, mis on vajalik nõndanimetatud Topi liiklussõlme rajamiseks.

Maanteeamet on ette valmistanud eelprojekti Tallinna–Pärnu–Ikla maantee Juuliku–Tabasalu ühendustee ristumiskoha ehk Topi liiklussõlme rajamiseks.

Projekti tehnilised lahendused on kooskõlastatud piirinaabrite ja maaomanikega, neid teavitati kinnistutest äralõigete tegemise vajadusest ning tee-ehituse käigus toimuvatest teetöödest neile kuuluvate kinnistute piirkonnas, seisab valitsuse istungi päevakorras. Kohalikes omavalitsustes toimusid projekti keskkonnamõjude hindamise avalikud arutelud, kus tutvustati projekti, selle eesmärke ning erinevaid meetmeid keskkonna parendamiseks, samuti kuulati maaomanike ja omavalitsuse esindajate ettepanekuid.

Maanteeamet alustas maaomanikega läbirääkimisi eelmise aasta aprillis. Kuigi eelnevalt kooskõlastati projektlahendus ning peeti läbirääkimisi ja kirjavahetust, ei õnnestunud sõlmida kokkulepet vajaliku maaüksuse omandamiseks Kärbi kinnisasja omanikega. Tänavu veebruaris esitas maanteeamet Kärbi kinnisasja omanikele teate sundvõõrandamise taotluse esitamise kavatsuse kohta.

Oma nõusoleku sundvõõrandamise menetluse algatamiseks on andnud ka Saku vallavalitsus.

Kuna tegemist on uue olulise liiklussõlme ja ühendustee ehitamisega, ei ole võimalik teed ehitada ilma eraomandis olevaid kinnisasju omandamata, seisab otsuse eelnõu seletuskirjas.